Thaitv3.com

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร“คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”รุ่นที่ 5

เปิดอ่านแล้ว 248 ครั้ง

        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบในหลักการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มทร.รัตนโกสินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร“คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โทรศัพท์มือถือ 09-3124-3799 โทรศัพท์ 0 2441 6000 ต่อ 2165-8  โทรสาร 0 2441 6063 อีเมล :Dass.rmutr@gmail.com เว็ปไซด์:http://hrdc.rmutr.ac.th

รูปภาพประกอบข่าว

ไม่มีรูปภาพ

ดูทีวีออนไลน์

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family

APPLICATIONS

 • 3 LIVE Application

  3 LIVE

  3 LIVE Application IOS 3 LIVE Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android
 • ThaiTV3 Application

  ThaiTV3

  ThaiTV3 Application IOS ThaiTV3 Application Android