ดวงใจพิสุทธิ์ ขอเชิญมอบความรัก ให้น้อง ด้วยใจพิสุทธิ์

ดวงใจพิสุทธิ์ ขอเชิญมอบความรัก ให้น้อง ด้วยใจพิสุทธิ์

โดยการร่วมบริจาค “ตุ๊กตา” ที่ไม่เล่นแล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพดี ให้กับน้องๆโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู จ.นราธิวาส

ดวงใจพิสุทธิ์ ขอเชิญมอบความรัก ให้น้อง ด้วยใจพิสุทธิ์
ดวงใจพิสุทธิ์ ขอเชิญมอบความรัก ให้น้อง ด้วยใจพิสุทธิ์

1. ชั้น G ตึก M2 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์
2. จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ทั้ง 30 สาขา ทั่วประเทศ

ดวงใจพิสุทธิ์ ขอเชิญมอบความรัก ให้น้อง ด้วยใจพิสุทธิ์ ดวงใจพิสุทธิ์ ขอเชิญมอบความรัก ให้น้อง ด้วยใจพิสุทธิ์www.thaitv3.com คลิก