ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช วันพ่อแห่งชาติ 2557

 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสิริพร โลหากาศ
  นางสาวสิริพร โลหากาศ
  วันที่ 17 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า Ngân Kim
  Ngân Kim
  วันที่ 17 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า นาวสาวณัฐณิชา พวงสุข
  นาวสาวณัฐณิชา พวงสุข
  วันที่ 17 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า สมพร เดชารัมย์
  สมพร เดชารัมย์
  วันที่ 17 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ชญานิศ พอจิต
  ด.ญ.ชญานิศ พอจิต
  วันที่ 17 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐรดา กระจ่างวงษ์
  ณัฐรดา กระจ่างวงษ์
  วันที่ 17 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ และกำลังใจ แก่พสกนิกรไทยตลอดไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า สิริพร วุฑฒิจารีพงศ์
  สิริพร วุฑฒิจารีพงศ์
  วันที่ 17 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ และกำลังใจ แก่พสกนิกรไทยตลอดไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า ปาลิดา วุฑฒิจารีพงศ์
  ปาลิดา วุฑฒิจารีพงศ์
  วันที่ 17 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ และกำลังใจ แก่พสกนิกรไทยตลอดไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า สายยน หล้าสุวรรณ์
  สายยน หล้าสุวรรณ์
  วันที่ 17 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัชชา ชำนิวิกรรม
  นางสาวณัชชา ชำนิวิกรรม
  วันที่ 17 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิวัฒน์ ไชยศล
  นายอภิวัฒน์ ไชยศล
  วันที่ 17 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า เบญจวรรณ ทวีสิน
  เบญจวรรณ ทวีสิน
  วันที่ 17 ธันวาคม 2557
ลงนามถวายพระพร เข้าสู่เว็บไซต์ www.thaitv3.com
ดูข้อความลงนามถวายพระพรทั้งหมด
Channel