ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช วันพ่อแห่งชาติ 2557

 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ และกำลังใจ แก่พสกนิกรไทยตลอดไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า นางจันทิมา มาด้วง มาด้วง
  นางจันทิมา  มาด้วง มาด้วง
  วันที่ 22 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า วีระยุทธ จันโทภาส
  วีระยุทธ จันโทภาส
  วันที่ 22 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ และกำลังใจ แก่พสกนิกรไทยตลอดไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุดใจ ใจน้อย
  นางสาวสุดใจ ใจน้อย
  วันที่ 22 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า กวิน สิริไกรลาศ
  กวิน สิริไกรลาศ
  วันที่ 22 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสำราญ ทรงมีพลานามัยแข็งแรง
  เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า นาง อัญชลีภรณ์ ขันโมลี
  นาง อัญชลีภรณ์ ขันโมลี
  วันที่ 22 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า นาง อัญชลีภรณ์ ขันโมลี
  นาง อัญชลีภรณ์ ขันโมลี
  วันที่ 22 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า นางมนัสนันท์ ชัยมาวงศ์
  นางมนัสนันท์ ชัยมาวงศ์
  วันที่ 22 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า นันทา เลิศสุคนธรส
  นันทา เลิศสุคนธรส
  วันที่ 22 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเดือนเพ็ญ มะโนเรือง
  นางสาวเดือนเพ็ญ มะโนเรือง
  วันที่ 22 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า สมชาย แตงแช่ม
  สมชาย แตงแช่ม
  วันที่ 22 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า มัทนา โชควรวัฒกนกร
  มัทนา โชควรวัฒกนกร
  วันที่ 21 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสำราญ ทรงมีพลานามัยแข็งแรง
  เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า นาย ไพรัตน์ พูลสวัสดิ์และครอบครัว
  นาย ไพรัตน์ พูลสวัสดิ์และครอบครัว
  วันที่ 21 ธันวาคม 2557
ลงนามถวายพระพร เข้าสู่เว็บไซต์ www.thaitv3.com
ดูข้อความลงนามถวายพระพรทั้งหมด
Channel