ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช วันพ่อแห่งชาติ 2557

 • ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสำราญ ทรงมีพลานามัยแข็งแรง
  เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า นิติการณ์ แสงจันทรินทร์
  นิติการณ์ แสงจันทรินทร์
  วันที่ 18 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า นายสมเกษ ไชยจิตร
  นายสมเกษ ไชยจิตร
  วันที่ 18 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสำราญ ทรงมีพลานามัยแข็งแรง
  เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า ดวงพร โกรุ่งเจริญ เเละครอบครัว
  ดวงพร โกรุ่งเจริญ เเละครอบครัว
  วันที่ 18 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสำราญ ทรงมีพลานามัยแข็งแรง
  เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวลักษณา ภูศรี
  นางสาวลักษณา ภูศรี
  วันที่ 18 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสำราญ ทรงมีพลานามัยแข็งแรง
  เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า นายธนายุติ อยู่ทางธรรม
  นายธนายุติ อยู่ทางธรรม
  วันที่ 18 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ และกำลังใจ แก่พสกนิกรไทยตลอดไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า ชลธิชา อยู่ยง
  ชลธิชา อยู่ยง
  วันที่ 18 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า พชรพร จารุสาร
  พชรพร จารุสาร
  วันที่ 18 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า ทิศรักษ์ บุญเกื้อ
  ทิศรักษ์ บุญเกื้อ
  วันที่ 18 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า จุฬามณี บุญตามชู
  จุฬามณี บุญตามชู
  วันที่ 18 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า pranee boontoog
  pranee boontoog
  วันที่ 18 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า saisawat tran
  saisawat tran
  วันที่ 18 ธันวาคม 2557
 • ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
  อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า ทับทิม กวีวัฒน์
  ทับทิม กวีวัฒน์
  วันที่ 18 ธันวาคม 2557
ลงนามถวายพระพร เข้าสู่เว็บไซต์ www.thaitv3.com
ดูข้อความลงนามถวายพระพรทั้งหมด
Channel