Thaitv3.com

สมัครสมาชิก

เงื่อนไข

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขป ดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยบริษัทขอเรียนว่า ปัจจุบันบริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซด์ ของบริษัทแต่ละเว็บไซด์โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด ข้อตกลงในการสมัครเป็นสมาชิก Thaitv3.com
1. ไม่โพสต์ข้อความซึ่งพาดพิง หรือลบหลู่ สถาบันพระมหากษัตริย์
2. ไม่โพสต์ข้อมูลหยาบคาบ จาบจ้วง สร้างความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด
3. ต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงในการสมัครเท่านั้น
4. ถ้าพบการให้ข้อมูลไม่แท้จริง จะทำการตัดสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมในทุกกรณี

ยอมรับเงื่อนไข

Our Networks

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33 HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28 SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13 Family

APPLICATIONS

 • 3 LIVE Application

  3 LIVE

  3 LIVE Application IOS  3 LIVE Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS  KrobKruaKao Application Android
 • ThaiTV3 Application

  ThaiTV3

  ThaiTV3 Application IOS  ThaiTV3 Application Android