Thaitv3.com

สมัครสมาชิก

เงื่อนไข

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขป ดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยบริษัทขอเรียนว่า ปัจจุบันบริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซด์ ของบริษัทแต่ละเว็บไซด์โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด ข้อตกลงในการสมัครเป็นสมาชิก Thaitv3.com
1. ไม่โพสต์ข้อความซึ่งพาดพิง หรือลบหลู่ สถาบันพระมหากษัตริย์
2. ไม่โพสต์ข้อมูลหยาบคาบ จาบจ้วง สร้างความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด
3. ต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงในการสมัครเท่านั้น
4. ถ้าพบการให้ข้อมูลไม่แท้จริง จะทำการตัดสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมในทุกกรณี

ยอมรับเงื่อนไข

ดูทีวีออนไลน์

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family

APPLICATIONS

 • 3 LIVE Application

  3 LIVE

  3 LIVE Application IOS  3 LIVE Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS  KrobKruaKao Application Android
 • ThaiTV3 Application

  ThaiTV3

  ThaiTV3 Application IOS  ThaiTV3 Application Android