Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ:
 
TV3 Star
จิรายุ ตั้งศรีสุข ประวัติส่วนตัว จิรายุ ตั้งศรีสุข [เจมส์] เกิดวันที่ 19 กันยายน สีที่ชอบ ชมพู งานอดิเรก ร้องเพลง สิ่งที่ชื่นชอบ เสื้อลายดอก
สุรินทร คารวุตม์ ภัทรากร ตั้งศุภกุล ณิชชาพัณณ์    ชุณหะวงศ์วสุ สหรัถ สังคปรีชา พรซิตา ณ สงขลา จิตตาภา แจ่มปฐม นิษฐา จิรยั่งยืน หลุยส์ สก๊อตต์