Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » พศุตม์ อาร์ด :: กุลสตรี

แกลเลอรี พศุตม์ อาร์ด :: กุลสตรี

พศุตม์ อาร์ด :: กุลสตรี
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: vol. 38 no. 903 August 2008
 
TV3 Star
เพชรดา เทียมเพ็ชร ประวัติส่วนตัว เพชรดา เทียมเพ็ชร [โอ๋] เกิดวันที่ 15 สิงหาคม สีที่ชอบ ฟ้า งานอดิเรก แต่งบ้าน, จัดบ้าน สิ่งที่ชื่นชอบ ชอบดูรายการทำอาหาร
หยาดทิพย์ ราชปาล วิทยา วสุไกรไพศาล ภีรนีย์ คงไทย ณัฐวุฒิ สกิดใจ วิรากานต์ เสณีตันติกุล วรวัฒน์ ล้อรัตนชน ชิดจันทร์ รุจิพรรณ จิรายุ ตั้งศรีสุข

พศุตม์ อาร์ด :: กุลสตรี