Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » พศุตม์ อาร์ด :: กุลสตรี

แกลเลอรี พศุตม์ อาร์ด :: กุลสตรี

พศุตม์ อาร์ด :: กุลสตรี
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: vol. 38 no. 903 August 2008
 
TV3 Star
ราศรี บาเลนซิเอก้า ประวัติส่วนตัว ราศรี บาเลนซิเอก้า [มาร์กี้] เกิดวันที่ 22 สิงหาคม สีที่ชอบ สีดำ, สีแดง, สีขาว งานอดิเรก ดูหนัง เล่นกีฬา สิ่งที่ชื่นชอบ ดูหนัง
พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์ ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ ณัฐนันท์ จันทรวิโรจน์ ณัฐพล ลียะวณิช จริยา แอนโฟเน่ วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย จิตตาภา แจ่มปฐม รณิดา เตชสิทธิ์

พศุตม์ อาร์ด :: กุลสตรี