Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » ธีรเดช เคน :: ชีวิตจริง

แกลเลอรี ธีรเดช เคน :: ชีวิตจริง

ธีรเดช เคน :: ชีวิตจริง
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: vol. 30 no. 970 November 2008
 
TV3 Star
ณฐพร เตมีรักษ์ ประวัติส่วนตัว ณฐพร เตมีรักษ์ [แต้ว] เกิดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ สีที่ชอบ น้ำตาล งานอดิเรก ฟังเพลง อ่านหนังสือ สิ่งที่ชื่นชอบ เครื่องสำอาง
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ อเล็กซ์ เรนเดลล์ สวิส เตชภูวนนท์ คณิน ชอบประดิถ อธิชาติ ชุมนานนท์ เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์ ณัฐพล ลียะวณิช ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

ธีรเดช เคน :: ชีวิตจริง