Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » ธีรเดช เคน :: FRONT

แกลเลอรี ธีรเดช เคน :: FRONT

ธีรเดช เคน :: FRONT
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: vol . 2 no 6 July 2004
 
TV3 Star
พรซิตา ณ สงขลา ประวัติส่วนตัว พรซิตา ณ สงขลา [เบนซ์] เกิดวันที่ 20 มิถุนายน สีที่ชอบ ชอบทุกสีแล้วแต่โอกาส งานอดิเรก อ่านหนังสือ กิน ถักโครเชต์ สิ่งที่ชื่นชอบ ชอบกิน
วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ จรณ โสรัตน์ วิทยา วสุไกรไพศาล จักรพันธ์ จันโอ อิศริยา สายสนั่น ณปภา ตันตระกูล ธนากร โปษยานนท์ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา

ธีรเดช เคน :: FRONT