Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » โกสินทร์ โก :: PetMania

แกลเลอรี โกสินทร์ โก :: PetMania

โกสินทร์ โก :: PetMania
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: vol. 3 no. 31 February 2008
 
TV3 Star
ชิดจันทร์ รุจิพรรณ ประวัติส่วนตัว ชิดจันทร์ รุจิพรรณ [พลอย] เกิดวันที่ 2 มกราคม สีที่ชอบ สีชมพู งานอดิเรก ดูภาพยนตร์, ช้อปปิ้ง สิ่งที่ชื่นชอบ ไอศกรีม, หนังสือHarry Potter
ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ วิทยา วสุไกรไพศาล ฉัตรชัย เปล่งพานิช ภัทรากร ตั้งศุภกุล คณิน ชอบประดิถ ภีรนีย์ คงไทย ฐกฤต ตวันพงค์ ณัฐพล ลียะวณิช

โกสินทร์ โก :: PetMania