Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » ครัวคุณต๋อย1-17มค

แกลเลอรี ครัวคุณต๋อย1-17มค

ครัวคุณต๋อย1-17มค
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: ครัวคุณต๋อย1-17มค
 
TV3 Star
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ ประวัติส่วนตัว ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ [เคน] เกิดวันที่ 3 ธันวาคม สีที่ชอบ ชมพู งานอดิเรก ถ่ายภาพนิ่ง และ ถ่ายภาพยนตร์ สิ่งที่ชื่นชอบ สะสมของเก่าอย่างนาฬิกาเก่า หรือ เฟอร์นิเจอร์เก่า
หลุยส์ สก๊อตต์ ภัทรากร ตั้งศุภกุล รวิชญ์ เทิดวงส์ พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์ อธิชาติ ชุมนานนท์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง ฐากูร  การทิพย์ พิชชาภา พันธุมจินดา

ครัวคุณต๋อย1-17มค