Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » Tonight show 25-06-55

แกลเลอรี Tonight show 25-06-55

Tonight show 25-06-55
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: Tonight show 25-06-55
 
TV3 Star
ศรีริต้า   เจนเซ่น ประวัติส่วนตัว ศรีริต้า เจนเซ่น [ริต้า] เกิดวันที่ 27 ตุลาคม สีที่ชอบ ขาว งานอดิเรก ส่วนมากทำงานตลอด สิ่งที่ชื่นชอบ สุนัข
ฉัตรชัย เปล่งพานิช ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง ราณี แคมเปน อเล็กซ์ เรนเดลล์ ฐกฤต ตวันพงค์ ณัฐพล ลียะวณิช วริษฐ์ ทิพโกมุท เอกพงศ์ จงเกษกรณ์

Tonight show 25-06-55