Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » สตาร์สเตจ 24-06-55

แกลเลอรี สตาร์สเตจ 24-06-55

สตาร์สเตจ 24-06-55
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: สตาร์สเตจ 24-06-55
 
TV3 Star
เพชรดา เทียมเพ็ชร ประวัติส่วนตัว เพชรดา เทียมเพ็ชร [โอ๋] เกิดวันที่ 15 สิงหาคม สีที่ชอบ ฟ้า งานอดิเรก แต่งบ้าน, จัดบ้าน สิ่งที่ชื่นชอบ ชอบดูรายการทำอาหาร
ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง ยรรยงค์ คำสุขใส สุนิสา เจทท์ เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ สุรินทร คารวุตม์ โชคชัย บุญวรเมธี จิตตาภา แจ่มปฐม ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์

สตาร์สเตจ 24-06-55