Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » ชิงร้อย ชิงล้าน 17-06-55

แกลเลอรี ชิงร้อย ชิงล้าน 17-06-55

ชิงร้อย ชิงล้าน 17-06-55
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: ชิงร้อย ชิงล้าน 17-06-55
 
TV3 Star
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ ประวัติส่วนตัว ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ [เคน] เกิดวันที่ 3 ธันวาคม สีที่ชอบ ชมพู งานอดิเรก ถ่ายภาพนิ่ง และ ถ่ายภาพยนตร์ สิ่งที่ชื่นชอบ สะสมของเก่าอย่างนาฬิกาเก่า หรือ เฟอร์นิเจอร์เก่า
โชคชัย บุญวรเมธี พิชชาภา พันธุมจินดา ปริญ สุภารัตน์ เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ อิศริยา สายสนั่น แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด จริยา แอนโฟเน่ สุรินทร คารวุตม์

ชิงร้อย ชิงล้าน 17-06-55