Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » Gallery ตะวันยอดรัก

แกลเลอรี Gallery ตะวันยอดรัก

Gallery ตะวันยอดรัก
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: Gallery ตะวันยอดรัก
 
TV3 Star
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ ประวัติส่วนตัว ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ [เคน] เกิดวันที่ 3 ธันวาคม สีที่ชอบ ชมพู งานอดิเรก ถ่ายภาพนิ่ง และ ถ่ายภาพยนตร์ สิ่งที่ชื่นชอบ สะสมของเก่าอย่างนาฬิกาเก่า หรือ เฟอร์นิเจอร์เก่า
ชิดจันทร์ รุจิพรรณ จิตตาภา แจ่มปฐม ภิชาภัช มหาทิตยากุล พัชรินทร์ จัดกระบวนพล อเล็กซ์ เรนเดลล์ เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ ดนัย จารุจินดา พัชฎะ นามปาน

Gallery ตะวันยอดรัก