Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » Series-เติมฝันวันรัก

แกลเลอรี Series-เติมฝันวันรัก

Series-เติมฝันวันรัก
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ:
 
TV3 Star
ชิดจันทร์ รุจิพรรณ ประวัติส่วนตัว ชิดจันทร์ รุจิพรรณ [พลอย] เกิดวันที่ 2 มกราคม สีที่ชอบ สีชมพู งานอดิเรก ดูภาพยนตร์, ช้อปปิ้ง สิ่งที่ชื่นชอบ ไอศกรีม, หนังสือHarry Potter
จักรพันธ์ จันโอ พรรษชล สุปรีย์ ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว วิรากานต์ เสณีตันติกุล ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย ฐิภารินทร์ ยอดธนาสวัสดิ์

Series-เติมฝันวันรัก