Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » วิ้งค์ เจ้าเสน่ห์

แกลเลอรี วิ้งค์ เจ้าเสน่ห์

วิ้งค์ เจ้าเสน่ห์
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: วิ้งค์ เจ้าเสน่ห์
 
TV3 Star
เพชรดา เทียมเพ็ชร ประวัติส่วนตัว เพชรดา เทียมเพ็ชร [โอ๋] เกิดวันที่ 15 สิงหาคม สีที่ชอบ ฟ้า งานอดิเรก แต่งบ้าน, จัดบ้าน สิ่งที่ชื่นชอบ ชอบดูรายการทำอาหาร
วิทยา วสุไกรไพศาล เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์ ฉัตรชัย เปล่งพานิช สวิส เตชภูวนนท์ พรรษชล สุปรีย์ ณัฐวรา วงศ์วาสนา สุรินทร คารวุตม์ กฤษฎา พรเวโรจน์

วิ้งค์ เจ้าเสน่ห์