Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » ชมพู่ อารยา :: SHAPE

แกลเลอรี ชมพู่ อารยา :: SHAPE

ชมพู่ อารยา :: SHAPE
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: SHAPE vol. 3 no. 31 October 2008
 
TV3 Star
ฐิภารินทร์ ยอดธนาสวัสดิ์ ประวัติส่วนตัว ฐิภารินทร์ ยอดธนาสวัสดิ์ [กล้วย] เกิดวันที่ 20 ตุลาคม สีที่ชอบ ฟ้า ชมพู งานอดิเรก ส่งโปสการ์ด ทำบุญ อ่านหนังสือ สิ่งที่ชื่นชอบ ร้องเพลง เต้น รำไทย
เวธกา  ศิริวัฒนา พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์ พรซิตา ณ สงขลา ณัฐวุฒิ สกิดใจ ยรรยงค์ คำสุขใส ภาราดา ชัชวาลโชติกุล ดนัย จารุจินดา คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ

ชมพู่ อารยา :: SHAPE