Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » ชมพู่ อารยา :: SHAPE

แกลเลอรี ชมพู่ อารยา :: SHAPE

ชมพู่ อารยา :: SHAPE
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: SHAPE vol. 3 no. 31 October 2008
 
TV3 Star
จักรพันธ์ จันโอ ประวัติส่วนตัว จักรพันธ์ จันโอ [แจ๊ค] เกิดวันที่ 24 ธันวาคม สีที่ชอบ ฟ้า งานอดิเรก เล่นกีต้าร์ สิ่งที่ชื่นชอบ สะสมโน้ตเพลง
พรรษชล สุปรีย์ วรวัฒน์ ล้อรัตนชน ชิดจันทร์ รุจิพรรณ ฐกฤต ตวันพงค์ ณัฐวุฒิ สกิดใจ วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์

ชมพู่ อารยา :: SHAPE