Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » ชมพู่ อารยา :: Madame Figaro

แกลเลอรี ชมพู่ อารยา :: Madame Figaro

ชมพู่ อารยา :: Madame Figaro
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: Madame Figaro vol. 5 no. 68 March 2009
 
TV3 Star
ณปภา ตันตระกูล ประวัติส่วนตัว ณปภา ตันตระกูล [แพท] เกิดวันที่ 4 ตุลาคม สีที่ชอบ สีชมพู, สีฟ้า งานอดิเรก ช้อปปิ้ง, ดูหนัง สิ่งที่ชื่นชอบ ซื้อของลดราคา
ฉัตรชัย เปล่งพานิช จิรายุ ตั้งศรีสุข เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ วรินทร ปัญหกาญจน์ อิศริยา สายสนั่น ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง สุรินทร คารวุตม์ ภิชาภัช มหาทิตยากุล

ชมพู่ อารยา :: Madame Figaro