Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » ชมพู่ อารยา :: IN

แกลเลอรี ชมพู่ อารยา :: IN

ชมพู่ อารยา :: IN
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: IN vol. 2 no. 36 August 2006
 
TV3 Star
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ ประวัติส่วนตัว ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ [เคน] เกิดวันที่ 3 ธันวาคม สีที่ชอบ ชมพู งานอดิเรก ถ่ายภาพนิ่ง และ ถ่ายภาพยนตร์ สิ่งที่ชื่นชอบ สะสมของเก่าอย่างนาฬิกาเก่า หรือ เฟอร์นิเจอร์เก่า
จิรายุ ตั้งศรีสุข วิทยา วสุไกรไพศาล วรวัฒน์ ล้อรัตนชน ราศรี บาเลนซิเอก้า ธัญญาเรศ เฮงตระกูล ชิดจันทร์ รุจิพรรณ ทฤษฎี สหวงษ์ เอกพงศ์ จงเกษกรณ์

ชมพู่ อารยา :: IN