Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » อั้ม อภิชาติ :: VOLUME

แกลเลอรี อั้ม อภิชาติ :: VOLUME

อั้ม อภิชาติ :: VOLUME
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: VOLUME vol. 5 no. 106 September 2009
 
TV3 Star
เพชรดา เทียมเพ็ชร ประวัติส่วนตัว เพชรดา เทียมเพ็ชร [โอ๋] เกิดวันที่ 15 สิงหาคม สีที่ชอบ ฟ้า งานอดิเรก แต่งบ้าน, จัดบ้าน สิ่งที่ชื่นชอบ ชอบดูรายการทำอาหาร
รวิชญ์ เทิดวงส์ รินลณี ศรีเพ็ญ โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว สุรินทร คารวุตม์ ณัฐวรา วงศ์วาสนา ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ จิตตาภา แจ่มปฐม พรซิตา ณ สงขลา

อั้ม อภิชาติ :: VOLUME