Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » รินลณี ศรีเพ็ญ จอย :: VOLUME

แกลเลอรี รินลณี ศรีเพ็ญ จอย :: VOLUME

รินลณี ศรีเพ็ญ จอย :: VOLUME
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: VOLUME vol.5 no.97 May 2009
 
TV3 Star
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ประวัติส่วนตัว ศิรพันธ์ วัฒนจินดา [นุ่น] เกิดวันที่ 22 พ.ค. สีที่ชอบ ขาว, ฟ้า งานอดิเรก อ่านหนังสือ, ถ่ายรูป, ทำของแต่งบ้าน, งานศิลปะ, วาดภาพ สิ่งที่ชื่นชอบ ขึ้นรถเมล์ไปถ่ายรูป, อ่านหนังสือร้านกาแฟ
แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด ราศรี บาเลนซิเอก้า วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ภีรนีย์ คงไทย ศรีริต้า   เจนเซ่น ณัฐนันท์ จันทรวิโรจน์ สวิส เตชภูวนนท์

รินลณี ศรีเพ็ญ จอย :: VOLUME