Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » รินลณี ศรีเพ็ญ จอย :: Hair world

แกลเลอรี รินลณี ศรีเพ็ญ จอย :: Hair world

รินลณี ศรีเพ็ญ จอย :: Hair world
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: Hair world vol.1 no.6 July 2008
 
TV3 Star
ภัทรากร ตั้งศุภกุล ประวัติส่วนตัว ภัทรากร ตั้งศุภกุล [พลอย] เกิดวันที่ 22 พ.ย. สีที่ชอบ แดง - ม่วง - เหลือง งานอดิเรก ไวโอลิน สิ่งที่ชื่นชอบ ออกกำลังกาย
ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ จิตรภาณุ กลมแก้ว ศรีริต้า   เจนเซ่น ภีรนีย์ คงไทย โกสินทร์ ราชกรม จิรายุ ตั้งศรีสุข พรซิตา ณ สงขลา ณัฐวรา วงศ์วาสนา

รินลณี ศรีเพ็ญ จอย :: Hair world