Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » อีการ์ด » ปวรรุจ

อีการ์ด ปวรรุจ

ปวรรุจ
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: ปวรรุจ
 
TV3 Star
พรซิตา ณ สงขลา ประวัติส่วนตัว พรซิตา ณ สงขลา [เบนซ์] เกิดวันที่ 20 มิถุนายน สีที่ชอบ ชอบทุกสีแล้วแต่โอกาส งานอดิเรก อ่านหนังสือ กิน ถักโครเชต์ สิ่งที่ชื่นชอบ ชอบกิน
ฉัตรชัย เปล่งพานิช ณัฐพล ลียะวณิช กฤษฎา พรเวโรจน์ วรวัฒน์ ล้อรัตนชน โกสินทร์ ราชกรม คณิน ชอบประดิถ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ

ปวรรุจ

ปวรรุจ
ปวรรุจ
ปวรรุจ
ปวรรุจ