Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » อีการ์ด » ขุนศึก

อีการ์ด ขุนศึก

ขุนศึก
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: ขุนศึก
 
TV3 Star
ชิดจันทร์ รุจิพรรณ ประวัติส่วนตัว ชิดจันทร์ รุจิพรรณ [พลอย] เกิดวันที่ 2 มกราคม สีที่ชอบ สีชมพู งานอดิเรก ดูภาพยนตร์, ช้อปปิ้ง สิ่งที่ชื่นชอบ ไอศกรีม, หนังสือHarry Potter
เวธกา  ศิริวัฒนา กฤษฎา พรเวโรจน์ ณฐพร เตมีรักษ์ ณัฐวรา วงศ์วาสนา ธนิดา กาญจนวัฒน์ ธนธร ศวัสกร วิรากานต์ เสณีตันติกุล อธิชาติ ชุมนานนท์

ขุนศึก

ขุนศึก
ขุนศึก
ขุนศึก
ขุนศึก