Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » วอลเปเปอร์ » รักคุณเท่าฟ้า

วอลเปเปอร์ รักคุณเท่าฟ้า

รักคุณเท่าฟ้า
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: Nattawass
 
TV3 Star
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ ประวัติส่วนตัว ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ [เคน] เกิดวันที่ 3 ธันวาคม สีที่ชอบ ชมพู งานอดิเรก ถ่ายภาพนิ่ง และ ถ่ายภาพยนตร์ สิ่งที่ชื่นชอบ สะสมของเก่าอย่างนาฬิกาเก่า หรือ เฟอร์นิเจอร์เก่า
พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์ สหรัถ สังคปรีชา ธนธร ศวัสกร ภิชาภัช มหาทิตยากุล อธิชาติ ชุมนานนท์ เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์ กฤษฎา พรเวโรจน์ จักรพันธ์ จันโอ