Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » วอลเปเปอร์ » เติมฝันวันรัก

วอลเปเปอร์ เติมฝันวันรัก

เติมฝันวันรัก
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ:
 
TV3 Star
จิรายุ ตั้งศรีสุข ประวัติส่วนตัว จิรายุ ตั้งศรีสุข [เจมส์] เกิดวันที่ 19 กันยายน สีที่ชอบ ชมพู งานอดิเรก ร้องเพลง สิ่งที่ชื่นชอบ เสื้อลายดอก
อุรัสยา เสปอร์บันด์ นิธิ สมุทรโคจร ยรรยงค์ คำสุขใส จิตตาภา แจ่มปฐม ณิชชาพัณณ์    ชุณหะวงศ์วสุ สวิส เตชภูวนนท์ ฐกฤต ตวันพงค์ ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์