Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » วอลเปเปอร์ » จอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่

วอลเปเปอร์ จอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่

จอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ:
 
TV3 Star
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ ประวัติส่วนตัว ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ [เคน] เกิดวันที่ 3 ธันวาคม สีที่ชอบ ชมพู งานอดิเรก ถ่ายภาพนิ่ง และ ถ่ายภาพยนตร์ สิ่งที่ชื่นชอบ สะสมของเก่าอย่างนาฬิกาเก่า หรือ เฟอร์นิเจอร์เก่า
ชาวดิน รัฐกาญจน์ โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว วิลลี่ แมคอินทอช จิตรภาณุ กลมแก้ว อิศริยา สายสนั่น จิรายุ ตั้งศรีสุข ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง สุนิสา เจทท์

 

จอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่