Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
มองโลกแบบวิกรม
Click to share this post on Facebook
ออกอากาศ: ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 05.45 น.

รายละเอียดโดยย่อ: ผุ้ดำเนินรายการ : วิกรม กรมดิษฐ์ รายการที่จะทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงความสำคัญของคำว่า "ประชาคมอาเซียน"
 
 
รายการย้อนหลัง
ตีสิบเดย์ ตีสิบเดย์เป็นรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ โดยมีพิธีกรประจำรายการคือ วิทวัจน์ ส...
Today Show ผู้ดำเนินรายการ : ไตรภพ ลิมปพัทธ์ /ณวัฒน์ อิสรไกรศีล / กีรติ เทพธัญญ์ / ...
Kidzaaa ครั้งแรกของรายการค้นหาเด็กที่มีความสามารถและความน่ารัก วัย 2-7 ปี เพื่อก้...
แก็งรักเด็ก รูปแบบรายการเป็นรายการวาไรตี้สำหรับครอบครัวยุคใหม่ คัดสรรครอบครัวที่มีเทค...
ดันดารา ผู้ดำเนินรายการ : วิทวัส สุนทรวิเนตร์ / คืนสิทธิ์ สุวรรณวัฒกี รายการที่เ...
 

รูปแบบรายการมองโลกแบบวิกรม

รายการมองโลกแบบวิกรม  คือรายการที่จะทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงความสำคัญของคำว่า "ประชาคมอาเซียน" ผ่านประสบการณ์และมุมมองของ วิกรม กรมดิษฐ์ กูรูเศรษฐกิจและการลงทุน ผู้มีวิสัยทัศน์และแนวคิดที่ก้าวกระโดด

มองโลกแบบวิกรม จึงเปรียบเสมือนหน้าต่างบานใหญ่ ที่เปิดให้คนไทยมองเห็นโอกาส โอกาสที่จะทำให้เรารู้เท่าทัน และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต "เพราะประชาคมอาเซียน คือเรื่องของเราทุกคน"

ติดต่อรายการมองโลกแบบวิกรม

ที่อยู่ : บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด 298 ซ.ลาดพร้าว94 (ปัญจมิตร) แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง, กรุงเทพ 10310 http://www.panoramaworldwide.com/eng/
facebook : https://www.facebook.com/MongLokBaebVikrom?fref=ts
 
 

ดูรายการย้อนหลังรายการมองโลกแบบวิกรม


Loading video player...
Loading video player...
Loading video player...
Loading video player...
Loading video player...