Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
ระเบียงบุญ
Click to share this post on Facebook
ออกอากาศ: ทุกวันอาทิตย์ เวลา 04.45 น.

รายละเอียดโดยย่อ: ผู้ดำเนินรายการ : เป็นหนึ่ง-บวกนิ้ง-แถมเนี๊ยบ เกียรติทรงศักดิ์ “ระเบียงบุญ” เป็นรายการธรรมะครบสาระสำหรับคนชอบบุญ ต้องไม่พลาด
 
 
รายการย้อนหลัง
เด็กอัจฉริยะ ท้าประลอง Quiz Show สำหรับทุกครอบครัว ที่อยากให้เด็กไทยทุกคนเป็นเด็กอัจฉริยะ สนุก...
ตีสิบเดย์ ตีสิบเดย์เป็นรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ โดยมีพิธีกรประจำรายการคือ วิทวัจน์ ส...
แก๊งรักเด็ก รายการ “แก๊งรักเด็ก” เป็นรายการวาไรตี้ ที่จะชวนเหล่าคนรุ่นใหม่ มาเล่าเรื่...
ดันดารา ผู้ดำเนินรายการ : วิทวัส สุนทรวิเนตร์ / คืนสิทธิ์ สุวรรณวัฒกี รายการที่เ...
โต๊ะจีน รายการสอนภาษาจีนกลาง พูด ฟัง อ่าน เขียน
 

รูปแบบรายการระเบียงบุญ
จากใจผู้จัดฯ
 “ระเบียงบุญ” เป็นรายการธรรมะครบสาระสำหรับคนชอบบุญที่ผู้จัดฯได้รับความไว้วางใจจากคุณประวิทย์ มาลีนนท์ ให้ทำการผลิตขึ้น เพื่อออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์ ๐๔.๔๕ – ๐๕.๕๐ น. ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๓
 
จากการที่ผู้จดฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนามาเกือบ ๒๐ ปี จึงมีความตั้งใจสูงมากที่จะทำทุกวิถีทางให้ผู้ชมรายการนี้  ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเป็นรายการแรกและรายการเดียวในช่องฟรีทีวีขณะนี้ ที่นำทุกท่านร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมไปด้วยขณะรับชม และเชิญชวนให้นำความรู้ในแต่ละครั้งไปพินิจพิจารณาประพฤติปฏิบัติเองต่อในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการช่วยกันสร้าง “ระเบียงบุญ” ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นภายในอาคารบ้านเรือนของตนและสังคมส่วนรวม

ผู้จัดฯ ร่วมกับผู้สนับสนุนรายการจึงใคร่ขอฝากรายการ “ระเบียงบุญ” ช่วยเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยการติดตามรับชม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชมรายการนี้จะได้รับความอภิรมย์ทางปัญญาสมดังเจตนารมย์ของทางสถานีและผู้จัดรวมถึงผู้สนับสนุนรายการด้วยรูปแบบรายการ
ธรรมะครบวงจรรายการแรกและรายการเดียวในประเทศไทย
- ช่วงบุญญาภาวนา สวดมนต์ไหว้พระสไตล์คาราโอเกะเพื่อความเป็นสิริมงคล
- ช่วงบุญญาภิรมย์ รับฟังธรรมะบรรยายหลากหลายหัวข้อจากพระอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ
- ช่วงบุญญาภิวัฒน์ ส่องสิ่งสงสัย + ใส่ใจการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล


วัตถุประสงค์ของรายการ
- เป็นการช่วยจรรโลงและประกาศพระพุทธศาสนา
- เป็นการเพิ่มสติปัญญาให้แก่ผู้รับชม
- เปิดโอกาสให้ได้บำเพ็ญบุญแบบครบวงจร
- ช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้สังคมอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม
- ได้ถวายบุญญาธิการแด่พระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประเทศชาติและสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข


อานิสงส์การสวดมนต์
๑. ชื่อว่าได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะขณะสวดมนต์อยู่นั้นจิตรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนและคุณงามความดีของพระสงฆ์สาวก
๒. ขณะที่สวดมนต์อยู่นั้น จิตสงบ ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง
๓. จิตเป็นสมาธิ เข้มแข็ง อดทน
๔. ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงถึงสัจธรรมในการดำเนินชีวิต
๕. เป็นการสั่งสมบุญบารมี จิตใจสงบ นอนหลับสบายไม่ฝันร้าย
๖. เป็นการบริหารร่างกายอย่างหนึ่ง เช่น การยกมือ การประนมมือ การก้มกราบ การเปร่งออกเสียงทำให้ปอดขยายระบบทางเดินหายใจดีขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยแก่ร่างกาย
๗. การสวดมนต์เป็นหมู่คณะ ต้องมีความพร้อมเพรียงกัน เป็นการสร้างระเบียบและความสามัคคีเป็นหมู่คณะ

ติดต่อรายการระเบียงบุญ


ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์
ที่อยู่ : ตู้ปณ. 103 ปณศ. อ่อนนุช กทม. 10260
โทรศัพท์ : 083-709-1133
แฟ็กซ์ : 0-2741-1144
อีเมล์ : rabiangboon@gmail.com
facebook : www.facebook.com/rabiangboon
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์รายการระเบียงบุญ


ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 25...

การ์ตูน “เรื่องจริงอิงชาดก” “วันวิสาขะ” โดย พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ จ.นนทบุรี...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 25...

“ หลักแห่งการมียศ” โดย พระราชสารสุธี เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพฯ กรุงเทพฯ
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 25...

“วันเดียว” โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ และวงด้วงแมง
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 25...

“คุณค่าของชีวิต” โดย พระครูสังฆกิจพิมล วัดชลประทานฯ จ.นนทบุรี
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 255...

“บวชทำไม ทำไมบวช” โดย พระพรพล ปสันโน วัดพระรามเก้าฯ กรุงเทพฯ
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 255...

การ์ตูน “เรื่องจริงอิงชาดก” + “ วัด ” โดย พระราชโมลี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามฯ กรุงเทพฯ...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 255...

“ ความเป็นหญิงเป็นชาย” โดย พระภาสกร ภูริวฑฒโน ผอ.ธรรมสถาน ม.เชียงใหม่
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 255...

“ความสุขสมบูรณ์แบบ” โดย พระราชปริยัตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอมรคีรี กรุงเทพฯ...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558...

“ก้าวข้ามความทุกข์” โดย พระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ กรุงเทพฯ...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558...

“มาทำดีกันเถอะ” โดย พระมหานงค์ สุมังคโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ...
 

ผู้ดำเนินรายการระเบียงบุญ

บวกนิ้ง เกียรติทรงศักดิ์

บวกนิ้ง เกียรติทรงศักดิ์

จบการศักษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาชีพ พิธีกร ‘ระเบียงบุญ’ พิธ...
เป็นหนึ่ง เกียรติทรงศักดิ์

เป็นหนึ่ง เกียรติทรงศักดิ์

จบการศักษา ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาชีพ พิธีกร ‘ระเบียงบุญ’ ...

ดูรายการย้อนหลังรายการระเบียงบุญ


Loading video player...

ชื่อตอน : รับพรต้อนรับปีใหม่

ออกอากาศวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2559

Loading video player...
Loading video player...

ชื่อตอน : 3 จุดที่ต้องจัด

ออกอากาศวันที่ : 24 มกราคม 2559

Loading video player...
Loading video player...

ชื่อตอน : ความเพียร

ออกอากาศวันที่ : 10 มกราคม 2559