Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
ระเบียงบุญ
Click to share this post on Facebook
ออกอากาศ: ทุกวันอาทิตย์ เวลา 04.45 น.

รายละเอียดโดยย่อ: ผู้ดำเนินรายการ : เป็นหนึ่ง-บวกนิ้ง-แถมเนี๊ยบ เกียรติทรงศักดิ์ “ระเบียงบุญ” เป็นรายการธรรมะครบสาระสำหรับคนชอบบุญ ต้องไม่พลาด
 
 
รายการย้อนหลัง
โต๊ะจีน around the world โต๊ะจีน Around the World รายการสอนภาษา (จีน) เพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อให...
Journey the Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวไทย Journey the Series เป็น ซีรีส์ท่องเที่ยวครั้งแรกของเมืองไทยในรูปแบบละครกึ...
ตีสิบเดย์ ตีสิบเดย์เป็นรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ โดยมีพิธีกรประจำรายการคือ วิทวัจน์ ส...
แก๊งรักเด็ก รายการ “แก๊งรักเด็ก” เป็นรายการวาไรตี้ ที่จะชวนเหล่าคนรุ่นใหม่ มาเล่าเรื่...
 

รูปแบบรายการระเบียงบุญ
จากใจผู้จัดฯ
 “ระเบียงบุญ” เป็นรายการธรรมะครบสาระสำหรับคนชอบบุญที่ผู้จัดฯได้รับความไว้วางใจจากคุณประวิทย์ มาลีนนท์ ให้ทำการผลิตขึ้น เพื่อออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์ ๐๔.๔๕ – ๐๕.๕๐ น. ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๓
 
จากการที่ผู้จดฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนามาเกือบ ๒๐ ปี จึงมีความตั้งใจสูงมากที่จะทำทุกวิถีทางให้ผู้ชมรายการนี้  ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเป็นรายการแรกและรายการเดียวในช่องฟรีทีวีขณะนี้ ที่นำทุกท่านร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมไปด้วยขณะรับชม และเชิญชวนให้นำความรู้ในแต่ละครั้งไปพินิจพิจารณาประพฤติปฏิบัติเองต่อในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการช่วยกันสร้าง “ระเบียงบุญ” ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นภายในอาคารบ้านเรือนของตนและสังคมส่วนรวม

ผู้จัดฯ ร่วมกับผู้สนับสนุนรายการจึงใคร่ขอฝากรายการ “ระเบียงบุญ” ช่วยเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยการติดตามรับชม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชมรายการนี้จะได้รับความอภิรมย์ทางปัญญาสมดังเจตนารมย์ของทางสถานีและผู้จัดรวมถึงผู้สนับสนุนรายการด้วยรูปแบบรายการ
ธรรมะครบวงจรรายการแรกและรายการเดียวในประเทศไทย
- ช่วงบุญญาภาวนา สวดมนต์ไหว้พระสไตล์คาราโอเกะเพื่อความเป็นสิริมงคล
- ช่วงบุญญาภิรมย์ รับฟังธรรมะบรรยายหลากหลายหัวข้อจากพระอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ
- ช่วงบุญญาภิวัฒน์ ส่องสิ่งสงสัย + ใส่ใจการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล


วัตถุประสงค์ของรายการ
- เป็นการช่วยจรรโลงและประกาศพระพุทธศาสนา
- เป็นการเพิ่มสติปัญญาให้แก่ผู้รับชม
- เปิดโอกาสให้ได้บำเพ็ญบุญแบบครบวงจร
- ช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้สังคมอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม
- ได้ถวายบุญญาธิการแด่พระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประเทศชาติและสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข


อานิสงส์การสวดมนต์
๑. ชื่อว่าได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะขณะสวดมนต์อยู่นั้นจิตรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนและคุณงามความดีของพระสงฆ์สาวก
๒. ขณะที่สวดมนต์อยู่นั้น จิตสงบ ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง
๓. จิตเป็นสมาธิ เข้มแข็ง อดทน
๔. ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงถึงสัจธรรมในการดำเนินชีวิต
๕. เป็นการสั่งสมบุญบารมี จิตใจสงบ นอนหลับสบายไม่ฝันร้าย
๖. เป็นการบริหารร่างกายอย่างหนึ่ง เช่น การยกมือ การประนมมือ การก้มกราบ การเปร่งออกเสียงทำให้ปอดขยายระบบทางเดินหายใจดีขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยแก่ร่างกาย
๗. การสวดมนต์เป็นหมู่คณะ ต้องมีความพร้อมเพรียงกัน เป็นการสร้างระเบียบและความสามัคคีเป็นหมู่คณะ

ติดต่อรายการระเบียงบุญ


ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์
ที่อยู่ : ตู้ปณ. 103 ปณศ. อ่อนนุช กทม. 10260
โทรศัพท์ : 083-709-1133
แฟ็กซ์ : 0-2741-1144
อีเมล์ : rabiangboon@gmail.com
facebook : www.facebook.com/rabiangboon
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์รายการระเบียงบุญ


ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 255...

“ ท่องบุญกับคุณปรางรัตน์ ”
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 255...

“พรดีปีใหม่ไทย” โดย พระไพศาล วิสาโล, ครูบาอริยชาติ, พระเมธีธรรมาจารย์, พระดุษฎี เมธังกุโร, สามเณรธ...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 255...

“ มหาสมบัติ ” โดยพระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ กรุงเทพฯ...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559...

“ ความสุขแท้ ” โดยพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสฯ กรุงเทพฯ
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 255...

“ ท่องบุญกับคุณปรางรัตน์ ”
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 255...

“ ความลับในอารมณ์ ” โดย พระเอกชัย สิริญาโน วัดใหม่ศรีร่มเย็น จ. เชียงราย
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 255...

“ อานิสงส์การสมาทานศีล๕ ” โดยพระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาฯ กรุงเทพฯ...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559...

“ พุทธมามกะ ” โดยพระราชธรรมพาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 25...

การ์ตูน “เรื่องจริงอิงชาดก” “วันวิสาขะ” โดย พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ จ.นนทบุรี...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 25...

“ หลักแห่งการมียศ” โดย พระราชสารสุธี เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพฯ กรุงเทพฯ
 

ผู้ดำเนินรายการระเบียงบุญ

บวกนิ้ง เกียรติทรงศักดิ์

บวกนิ้ง เกียรติทรงศักดิ์

จบการศักษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาชีพ พิธีกร ‘ระเบียงบุญ’ พิธ...
เป็นหนึ่ง เกียรติทรงศักดิ์

เป็นหนึ่ง เกียรติทรงศักดิ์

จบการศักษา ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาชีพ พิธีกร ‘ระเบียงบุญ’ ...