Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
ระเบียงบุญ
Click to share this post on Facebook
ออกอากาศ: ทุกวันอาทิตย์ เวลา 04.45 น.

รายละเอียดโดยย่อ: ผู้ดำเนินรายการ : เป็นหนึ่ง-บวกนิ้ง-แถมเนี๊ยบ เกียรติทรงศักดิ์ “ระเบียงบุญ” เป็นรายการธรรมะครบสาระสำหรับคนชอบบุญ ต้องไม่พลาด
 
 
รายการย้อนหลัง
โต๊ะจีน รายการสอนภาษาจีนกลาง พูด ฟัง อ่าน เขียน
ปังปอนด์ กับก๊วนชวนสงสัย หนุกๆ เล่นด้วย เล่นด้วย คำพูดติดปากของเด็กชายวัย 5 ขวบ ตากลมโต ผมสามเส้น...
shelldon หอยกู้โลก ซีซั่น 5 เจ้าหอยน้อย "เชลล์ดอน" ผู้แสนสงบเสงี่ยม และขี้อาย ที่เพิ่งย้ายตามครอบครัว...
 

รูปแบบรายการระเบียงบุญ
จากใจผู้จัดฯ
 “ระเบียงบุญ” เป็นรายการธรรมะครบสาระสำหรับคนชอบบุญที่ผู้จัดฯได้รับความไว้วางใจจากคุณประวิทย์ มาลีนนท์ ให้ทำการผลิตขึ้น เพื่อออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์ ๐๔.๔๕ – ๐๕.๕๐ น. ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๓
 
จากการที่ผู้จดฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนามาเกือบ ๒๐ ปี จึงมีความตั้งใจสูงมากที่จะทำทุกวิถีทางให้ผู้ชมรายการนี้  ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเป็นรายการแรกและรายการเดียวในช่องฟรีทีวีขณะนี้ ที่นำทุกท่านร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมไปด้วยขณะรับชม และเชิญชวนให้นำความรู้ในแต่ละครั้งไปพินิจพิจารณาประพฤติปฏิบัติเองต่อในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการช่วยกันสร้าง “ระเบียงบุญ” ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นภายในอาคารบ้านเรือนของตนและสังคมส่วนรวม

ผู้จัดฯ ร่วมกับผู้สนับสนุนรายการจึงใคร่ขอฝากรายการ “ระเบียงบุญ” ช่วยเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยการติดตามรับชม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชมรายการนี้จะได้รับความอภิรมย์ทางปัญญาสมดังเจตนารมย์ของทางสถานีและผู้จัดรวมถึงผู้สนับสนุนรายการด้วยรูปแบบรายการ
ธรรมะครบวงจรรายการแรกและรายการเดียวในประเทศไทย
- ช่วงบุญญาภาวนา สวดมนต์ไหว้พระสไตล์คาราโอเกะเพื่อความเป็นสิริมงคล
- ช่วงบุญญาภิรมย์ รับฟังธรรมะบรรยายหลากหลายหัวข้อจากพระอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ
- ช่วงบุญญาภิวัฒน์ ส่องสิ่งสงสัย + ใส่ใจการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล


วัตถุประสงค์ของรายการ
- เป็นการช่วยจรรโลงและประกาศพระพุทธศาสนา
- เป็นการเพิ่มสติปัญญาให้แก่ผู้รับชม
- เปิดโอกาสให้ได้บำเพ็ญบุญแบบครบวงจร
- ช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้สังคมอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม
- ได้ถวายบุญญาธิการแด่พระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประเทศชาติและสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข


อานิสงส์การสวดมนต์
๑. ชื่อว่าได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะขณะสวดมนต์อยู่นั้นจิตรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนและคุณงามความดีของพระสงฆ์สาวก
๒. ขณะที่สวดมนต์อยู่นั้น จิตสงบ ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง
๓. จิตเป็นสมาธิ เข้มแข็ง อดทน
๔. ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงถึงสัจธรรมในการดำเนินชีวิต
๕. เป็นการสั่งสมบุญบารมี จิตใจสงบ นอนหลับสบายไม่ฝันร้าย
๖. เป็นการบริหารร่างกายอย่างหนึ่ง เช่น การยกมือ การประนมมือ การก้มกราบ การเปร่งออกเสียงทำให้ปอดขยายระบบทางเดินหายใจดีขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยแก่ร่างกาย
๗. การสวดมนต์เป็นหมู่คณะ ต้องมีความพร้อมเพรียงกัน เป็นการสร้างระเบียบและความสามัคคีเป็นหมู่คณะ

ติดต่อรายการระเบียงบุญ


ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์
ที่อยู่ : ตู้ปณ. 103 ปณศ. อ่อนนุช กทม. 10260
โทรศัพท์ : 083-709-1133
แฟ็กซ์ : 0-2741-1144
อีเมล์ : rabiangboon@gmail.com
facebook : www.facebook.com/rabiangboon
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์รายการระเบียงบุญ


ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 255...

“ ไหว้พระ ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ”
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 255...

“ หัวแหวนของชีวิต ” โดยพระมหาสุเทพ สุปณฑิโต วัดราษฎร์บูรณะฯ กรุงเทพฯ
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 255...

“ พรดีปีใหม่ไทย ” โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557...

“ พุทธวิธีระงับความโกรธ ” โดย พระราชปฏิภาณมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรฯ กรุงเทพฯ...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 255...

“ ไหว้พระ ๙ วัดกับบริษัทแลคตาซอย ” ณ เมืองชะอำ จ. เพชรบุรี
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 255...

“ สุขกันเถอะเรา ” พระธรรมปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 255...

“ พุทธปาฏิหาริย์ ” โดยพระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ กรุงเทพฯ...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557...

“ เสาหลักชีวิต ” โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามฯ กรุงเทพฯ...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557...

“ กำลังใจ ” โดย พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์...

“ทัศนศึกษาศาสนสถาน ณ ประเทศสาธารณรัฐตุรกี”
 

ผู้ดำเนินรายการระเบียงบุญ

บวกนิ้ง เกียรติทรงศักดิ์

บวกนิ้ง เกียรติทรงศักดิ์

จบการศักษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาชีพ พิธีกร ‘ระเบียงบุญ’ พิธ...
เป็นหนึ่ง เกียรติทรงศักดิ์

เป็นหนึ่ง เกียรติทรงศักดิ์

จบการศักษา ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาชีพ พิธีกร ‘ระเบียงบุญ’ ...

ดูรายการย้อนหลังรายการระเบียงบุญ


Loading video player...
Loading video player...
Loading video player...
Loading video player...
Loading video player...
 
โปรแกรมแนะนำ
Loading video player...
นุ่งโจงห่มไทย ไปกับ ลูกทาส
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมลูกทาสล่องเรือ-แต่งกายย้อนยุค