Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
ระเบียงบุญ
Click to share this post on Facebook
ออกอากาศ: ทุกวันอาทิตย์ เวลา 04.45 น.

รายละเอียดโดยย่อ: ผู้ดำเนินรายการ : เป็นหนึ่ง-บวกนิ้ง-แถมเนี๊ยบ เกียรติทรงศักดิ์ “ระเบียงบุญ” เป็นรายการธรรมะครบสาระสำหรับคนชอบบุญ ต้องไม่พลาด
 
 
รายการย้อนหลัง
น้องรัก นักร้อง รายการแข่งขันร้องเพลงสุดมันส์ ที่เริ่มต้นบน SINGING BOX ที่ความสูง 3 เมตร...
The Unseen Football ทีมนี้พี่รัก season2 ผู้ดำเนินรายการ : กฤษฎิน สุวรรณบุปผา เป็นรายการในแนว Sportertainment ที่ผ...
ครัวคุณต๋อยSaturday ผู้ดำเนินรายการ : ไตรภพ ลิมปพัทธ์/ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล/ กีรติ เทพธัญญ์ (เอ๊...
แก็งรักเด็ก รูปแบบรายการเป็นรายการวาไรตี้สำหรับครอบครัวยุคใหม่ คัดสรรครอบครัวที่มีเทค...
 

รูปแบบรายการระเบียงบุญ
จากใจผู้จัดฯ
 “ระเบียงบุญ” เป็นรายการธรรมะครบสาระสำหรับคนชอบบุญที่ผู้จัดฯได้รับความไว้วางใจจากคุณประวิทย์ มาลีนนท์ ให้ทำการผลิตขึ้น เพื่อออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์ ๐๔.๔๕ – ๐๕.๕๐ น. ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๓
 
จากการที่ผู้จดฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนามาเกือบ ๒๐ ปี จึงมีความตั้งใจสูงมากที่จะทำทุกวิถีทางให้ผู้ชมรายการนี้  ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเป็นรายการแรกและรายการเดียวในช่องฟรีทีวีขณะนี้ ที่นำทุกท่านร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมไปด้วยขณะรับชม และเชิญชวนให้นำความรู้ในแต่ละครั้งไปพินิจพิจารณาประพฤติปฏิบัติเองต่อในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการช่วยกันสร้าง “ระเบียงบุญ” ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นภายในอาคารบ้านเรือนของตนและสังคมส่วนรวม

ผู้จัดฯ ร่วมกับผู้สนับสนุนรายการจึงใคร่ขอฝากรายการ “ระเบียงบุญ” ช่วยเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยการติดตามรับชม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชมรายการนี้จะได้รับความอภิรมย์ทางปัญญาสมดังเจตนารมย์ของทางสถานีและผู้จัดรวมถึงผู้สนับสนุนรายการด้วยรูปแบบรายการ
ธรรมะครบวงจรรายการแรกและรายการเดียวในประเทศไทย
- ช่วงบุญญาภาวนา สวดมนต์ไหว้พระสไตล์คาราโอเกะเพื่อความเป็นสิริมงคล
- ช่วงบุญญาภิรมย์ รับฟังธรรมะบรรยายหลากหลายหัวข้อจากพระอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ
- ช่วงบุญญาภิวัฒน์ ส่องสิ่งสงสัย + ใส่ใจการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล


วัตถุประสงค์ของรายการ
- เป็นการช่วยจรรโลงและประกาศพระพุทธศาสนา
- เป็นการเพิ่มสติปัญญาให้แก่ผู้รับชม
- เปิดโอกาสให้ได้บำเพ็ญบุญแบบครบวงจร
- ช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้สังคมอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม
- ได้ถวายบุญญาธิการแด่พระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประเทศชาติและสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข


อานิสงส์การสวดมนต์
๑. ชื่อว่าได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะขณะสวดมนต์อยู่นั้นจิตรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนและคุณงามความดีของพระสงฆ์สาวก
๒. ขณะที่สวดมนต์อยู่นั้น จิตสงบ ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง
๓. จิตเป็นสมาธิ เข้มแข็ง อดทน
๔. ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงถึงสัจธรรมในการดำเนินชีวิต
๕. เป็นการสั่งสมบุญบารมี จิตใจสงบ นอนหลับสบายไม่ฝันร้าย
๖. เป็นการบริหารร่างกายอย่างหนึ่ง เช่น การยกมือ การประนมมือ การก้มกราบ การเปร่งออกเสียงทำให้ปอดขยายระบบทางเดินหายใจดีขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยแก่ร่างกาย
๗. การสวดมนต์เป็นหมู่คณะ ต้องมีความพร้อมเพรียงกัน เป็นการสร้างระเบียบและความสามัคคีเป็นหมู่คณะ

ติดต่อรายการระเบียงบุญ


ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์
ที่อยู่ : ตู้ปณ. 103 ปณศ. อ่อนนุช กทม. 10260
โทรศัพท์ : 083-709-1133
แฟ็กซ์ : 0-2741-1144
อีเมล์ : rabiangboon@gmail.com
facebook : www.facebook.com/rabiangboon
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์รายการระเบียงบุญ


ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 255...

การ์ตูน “เรื่องจริงอิงชาดก” + “ วัด ” โดย พระราชโมลี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามฯ กรุงเทพฯ...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 255...

“ ความเป็นหญิงเป็นชาย” โดย พระภาสกร ภูริวฑฒโน ผอ.ธรรมสถาน ม.เชียงใหม่
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 255...

“ความสุขสมบูรณ์แบบ” โดย พระราชปริยัตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอมรคีรี กรุงเทพฯ...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558...

“ก้าวข้ามความทุกข์” โดย พระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ กรุงเทพฯ...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558...

“มาทำดีกันเถอะ” โดย พระมหานงค์ สุมังคโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 255...

“เรื่องจริงอิงชาดก” “หิริ โอตตัปปะ” โดยพระราชโมลี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามฯ กรุงเทพฯ...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 255...

“ว่าด้วยเรื่องชาดก” โดยพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามฯ กรุงเทพฯ...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 255...

“ธรรมะเด็กๆ” โดยพระราชปฏิภาณมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ...
ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558

ระเบียงบุญ วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558...

“รวมพรปีใหม่” โดย พระราชธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี
 

ผู้ดำเนินรายการระเบียงบุญ

บวกนิ้ง เกียรติทรงศักดิ์

บวกนิ้ง เกียรติทรงศักดิ์

จบการศักษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาชีพ พิธีกร ‘ระเบียงบุญ’ พิธ...
เป็นหนึ่ง เกียรติทรงศักดิ์

เป็นหนึ่ง เกียรติทรงศักดิ์

จบการศักษา ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาชีพ พิธีกร ‘ระเบียงบุญ’ ...

ดูรายการย้อนหลังรายการระเบียงบุญ


Loading video player...
Loading video player...
Loading video player...
Loading video player...
Loading video player...