Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซท์ของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลเว็บไซท์นี้ โดยบริษัทขอเรียนถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัท ดังนี้

เนื่องจากบริษัทได้พัฒนาเว็บไซท์และปรับปรุงบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ครั้งคราว บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของบริษัท หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทโดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ info@thaitv3.com

ท่านรับทราบว่า การใช้บริการเว็บไซท์ของบริษัทนี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพัน ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฉบับนี้และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใน อนาคต นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การรักษาความปลอดภัย

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ (SSL (Secure Socket Layer) หรือ SET) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยระบบดังกล่าวนี้ได้มาตรฐานสากลและออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติม โปรดกดลงที่ชื่อเรื่องของแต่ละหัวข้อที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้

ข้อ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้
ข้อ 2 : “คุกกี้” (Cookie) คืออะไร ?
ข้อ 3 : การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อ 4 : การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
ข้อ 5 : ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ และการจัดสรรข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อ 6 : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน
ข้อ 7 : การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (update) หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการติดต่อกับบริษัท
ข้อ 8 : ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของบริษัทที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจาก การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน ข้อ 9 : ข้อยกเว้นความรับผิด

ข้อ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็รวบรวมไว้

บริษัทต้องการให้ข้อมูลและบริการในเว็บไซท์ของบริษัทเป็นที่ชื่นชอบและตรงกับความต้องการของท่าน บริษัทจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกในเว็บไซท์ของบริษัท ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิก ท่านต้องกรอกที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ ที่ทำงาน ที่พักอาศัย รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นและถูกต้อง การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถแยกความต้องการของท่าน ความแตกต่างของสินค้าและบริการที่ท่านจะได้รับออกจากผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับบริษัทมากเท่าใด บริษัทก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว บริษัทอาจสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมจากท่าน เช่น เมื่อท่านเข้าไปแข่งขันหรือเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่บริษัทและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทจัดขึ้น โดยท่านอาจต้องระบุข้อมูลเฉพาะเรื่องเพิ่มเติม เช่น สินค้าที่ชื่นชอบ ประเภทของโลโก้ ริงโทนที่ท่านนิยม ฯลฯ ซึ่งการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมจะทำให้ท่านสามารถเลือกที่จะ ซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่าง ๆ ได้มากขึ้นและไม่พลาดโอกาสพิเศษสำหรับสมาชิก หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับบริษัท

ข้อ 2 “คุกกี้” (Cookie) คืออะไร

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บ รวบรวมแล้ว บริษัทยังได้รวบรวมข้อมูลประเภทอื่นของท่านโดยใช้คุกกี้ (Cookie) คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลส่วนเล็ก ๆ ที่โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (WEB BROWSER)
ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์ของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถทราบเมื่อ ท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซท์ของบริษัท การใช้คุกกี้ทำให้บริษัทสามารถทราบถึงข้อมูลและความสนใจพิเศษของท่านได้ แฟ้มคุกกี้ทำให้บริษัททราบถึงบริการหรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ดังนั้น คุกกี้ทำให้บริษัทสามารถจดจำผู้ใช้บริการที่ได้เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซท์ของ บริษัททราบถึงจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซท์ของบริษัทและ ช่วยให้บริษัทจัดบริการข้อมูล หรือโฆษณาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับท่านด้วย

ข้อ 3 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของบริษัทในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ
ให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายของบริษัทได้รับสินค้าและบริการที่ดีจากบริษัทอย่าง มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านในการ ติดต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ท หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดและ/หรือบางส่วนไปยังบริษัทในเครือของ บริษัทหรือพันธมิตรในทางธุรกิจของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำการ ตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน

เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อรับบริการแต่ละประเภทของบริษัท ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่กระทำโดยบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซท์หรือเว็บไซท์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อหรือลิงค์ (Link) กับเว็บไซท์ของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากกระทำหรือการรวบรวมข้อมูลใด ๆ โดยบุคคลภายนอก

ข้อ 4 การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ

(1) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย
(2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของบริษัท หรือ
(3) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทหรือของผู้ใช้บริการของบริษัท

ข้อ 5 ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจจะส่งไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อมัลติมีเดียประเภทอื่นไปถึงท่านเป็นครั้งคราวเพื่อ แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ของบริษัท หากท่านได้ระบุในเวลาที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลดังกล่าวจากบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
ท่านมีสิทธิในการเลือกเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากคุกกี้โดยท่านอาจจะแก้ไข โปรแกรมเบราเซอร์ของท่าน ให้ปฏิเสธการรับแฟ้มคุกกี้ได้ ท่านรับทราบว่าการปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถรับทราบถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทใหม่ ๆ และการเชื่อมต่อในบางเว็บไซท์อาจไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 6 การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล

การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงิน ส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคล อื่นทั้งหมด บริษัทจะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่เท่าที่ระบุไว้ใน นโยบายฉบับนี้ ดังนั้น ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่บริษัทอาจเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือพันธมิตรทาง ธุรกิจเกี่ยวกับบริการทางการเงินหรือการใช้บริการของลูกค้าของบริษัทจะไม่ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละรายได้

ข้อ 7 การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (update) หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการติดต่อกับบริษัท

บริษัทได้จัดให้ผู้ใช้บริการทุกรายที่ได้ลงทะเบียนกับบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้โดยท่านอาจจะดำเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านและรหัสผ่าน (Password)

ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน (E-Mail Account) ท่านอาจลบข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเองหรือร้องขอให้บริษัทดำเนินการให้ได้ แต่การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้ท่านเสียโอกาสในการเข้าร่วมรายการโปรโมชั่นพิเศษของบริษัทได้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรือยกเลิกบัญชีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ (ระบุอีเมล์ของพนักงานที่สามารถติดต่อได้)

ข้อ 8 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของบริษัทที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน

บริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการของบริษัทจากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัทไปก่อให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดหรือความ เสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ เหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัท

ท่านรับทราบและตกลงว่าเพื่อให้คำสั่งซื้อหรือรับบริการจากบริษัทให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ท่านอาจต้องใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่านในการทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตดังกล่าวได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัส (encryption) ที่ได้มาตรฐานโดยทั่วไปและปลอดภัย

จากระบบรักษาความปลอดภัยดังกล่าวมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ท่านต้องระมัดระวังและรับผิดชอบด้วยตนเองในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่าน บริษัทขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใด ๆ และท่านควรออกจากระบบ (Log Off) อินเตอร์เน็ทหรือการใช้คอมพิวเตอร์เบราเซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือ บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (internet caf?)

ข้อ 9 ข้อยกเว้นความรับผิด

ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ (Hack) สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว

บริษัทอาจจะแก้ไข เพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการ แก้ไข เพิ่มเติมบนเว็บไซท์ของบริษัท การใช้บริการเว็บไซท์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศ แก้ไข เพิ่มเติม ดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546
โดย บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2204-3333, 0-2262-3333 แฟกซ์ 02-2204-1384

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551
โดย บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2683-5070 แฟกซ์ 0-2683-5080 Email : Info@becicorp.com