Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter

รางวัลอื่น ๆ


รางวัลสตาร์ปาร์ตี้ 19 ปี ทีวีพูล

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551 นิตยสารทีวีพูล ได้จัดงาน " สตาร์ปาร์ตี้ 19 ปี ทีวีพูล " รวมทั้งมีการประกาศรางวัลจากใจประชาชนให้กับคนบันเทิงด้วย โดยผลสํารวจได้รับความร่วมมือจาก สวนดุสิตโพล

ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลสตาร์ปาร์ตี้ 19 ปี ทีวีพูล พ.ศ.2551

1   รางวัลพระเอกสุภาพบุรุษขวัญใจประชาชน  ได้แก่ ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์

2   รางวัลดาราชายแต่งกายยอดเยี่ยม  ได้แก่ ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์

3   รางวัลนางเอกสุภาพสตรีขวัญใจประชาชน  ได้แก่ แอน ทองประสม

4   รางวัลคุณพ่อขวัญใจคนไทย(ในละคร)   ได้แก่ นิรุตต์ ศิริจรรยารางวัล TV GOSSIP AWARDS

TV GOSSIP AWARDS เป็นโครงการมอบรางวัลยอดนิยมทางโทรทัศน์ โดยทางนิตยสาร ทีวีกอสซิป ่วมกับสำนักวิจัยเอแบคโพลล์,www.mthai.com, www.yenta4.com, www.enjoy108.com, www.gossipstar.com เปิดรับผลโหวตผู้ชมรายการโทรทัศน์ทุก ๆ 3 เดือน และนำผลที่ได้ไปมอบให้แก่ ดารา นักแสดง ผู้กำกับ พิธีกร ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน แก่ผู้จัด ผู้ผลิตรายการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการโทรทัศน์ได้สร้างผลงานดี ๆ ออกมาให้ผู้ชมได้รับชมต่อไป โดยมีจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 9 รางวัล ในการประกาศรางวัล 3 ครั้งที่ผ่านมา

ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ครั้งที่ 1 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2549 ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัล 4 รางวัล ดังนี้

1   นักแสดงนำชายยอดนิยม  ได้แก่ เจษฎาภรณ์ ผลดี ละคร ต่างฟ้าตะวันเดียว

2   ผู้ประกาศข่าวชายยอดนิยม  ได้แก่ สรยุทธ์ สุทัศนะจินดา รายการ เรื่องเล่าเช้านี้

3   ผู้ประกาศข่าวหญิงยอดนิยม  ได้แก่ พัชรศรี เบญจมาศ รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง

4   ละครยอดนิยม  ได้แก่ อุ้มรัก


ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2549 ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัล 1 รางวัล ดังนี้

1   ผู้ประกาศข่าวหญิงยอดนิยม   ได้แก่ มีสุข แจ้งมีสุข รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง


ครั้งที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2549 ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัล 3 รางวัล ดังนี้

1   ผู้ประกาศข่าวชายยอดนิยม  ได้แก่ สรยุทธ์ สุทัศนะจินดา รายการ เรื่องเล่าเช้านี้

2   ผู้ประกาศข่าวหญิงยอดนิยม  ได้แก่ พัชรศรี เบญจมาศ รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง

3   ละครยอดนิยม  ได้แก่ สุดรักสุดดวงใจรางวัลคมชัดลึก อวอร์ด

รางวัล คม ชัด ลึก อวอร์ด เกิดขึ้นจาก หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญงานในวงการบันเทิง ผู้สื่อข่าว คอลัมน์นิสต์ ได้ร่วมกันพิจารณาผลงานด้านบันเทิงทั้งในด้าน ภาพยนตร์ เพลง และละครโทรทัศน์ ที่มีคุณภาพในรอบปี ได้รับรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน ให้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพออกมา

ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ผลการตัดสินรางวัล คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2546 ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัลคม ชัด ลึก อวอร์ด5 รางวัล ดังต่อไปนี้

1   ละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม   ได้แก่ ดงดอกเหมย โดย บริษัท ละครไท จำกัด

2   บทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม   ได้แก่ ยิ่งยศ ปัญญา จากละคร ดงดอกเหมย

3   ผู้กำกับละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม   ได้แก่ ผอูน จันทรศิริ จากละคร ดงดอกเหมย

4   นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม   ได้แก่ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง จากละคร ดงดอกเหมย

5   นักแสดงนำหญิง   ได้แก่ กมลชนก เขมะโยธิน จากละคร บ่วงเล่ห์เสน่หา


ผลการตัดสินรางวัล คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2547 ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัลคม ชัด ลึก อวอร์ด 4 รางวัล ดังต่อไปนี้

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม   ได้แก่ แอนดริว เกร้กสัน จากละคร เรือนไม้สีเบจ

2   นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม   ได้แก่ รุจิรา ช่วยเกื้อ จากละคร ผู้ชายมือสอง

3   บทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม   ได้แก่ เอกลิขิต จากละคร เรือนไม้สีเบจ

4   ผู้กำกับละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม   ได้แก่ ภัทราวดี มีชูธน จากละคร ตม


ผลการตัดสินรางวัล คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2548 ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัลคม ชัด ลึก อวอร์ด7 รางวัล ดังต่อไปนี้

1   ละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม   ได้แก่ กุหลาบสีดำ โดย บริษัท แอค-อาร์ต เจเนเรชั่น จำกัด

2   ผู้กำกับละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม  ได้แก่ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง จากละคร กุหลาบสีดำ

3   นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม  ได้แก่ นิรุตติ์ ศิริจรรยา จากละครเลดี้เยาวราช

4   นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม   ได้แก่ ลลิตา ปัญโญภาส จากละคร กุหลาบสีดำ

5   นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม   ได้แก่ สันติสุข พรหมศิริ จากละคร ราชินีหมอลำ

6   นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม  ได้แก่ จินตหรา สุขพัฒน์ จากละคร ราชินีหมอลำ

7   บทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม   ได้แก่ ฐา-นวดี สถิตยุทธการ จากละคร กุหลาบสีดำ


ผลการตัดสินรางวัล คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2549 ประเภทละครโทรทัศน์ มีจำนวนรางวัล 7 รางวัล ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับ 4 รางวัล ดังต่อไปนี้

1   นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม   ได้แก่ แอน ทองประสม จากละคร อุ้มรัก

2   นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม   ได้แก่ ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ จากละคร อุ้มรัก

3   ผู้กำกับละครยอดเยี่ยม   ได้แก่ อำไพพร จิตต์ไม่งง จากละคร อุ้มรัก

4   ละครยอดนิยม   ได้แก่ อุ้มรัก โดย บริษัท ละครไท จำกัด


ผลการตัดสินรางวัล คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2550 ประเภทละครโทรทัศน์ มีจำนวนรางวัล 7 รางวัล ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับ 4 รางวัล ดังต่อไปนี้

1   บทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม   ได้แก่ ยิ่งยศ ปัญญา จากละคร เมื่อดอกรักบาน

2   นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม   ได้แก่ จารุณี สุขสวัสดิ์ จากละคร กรุงเทพฯ ราตรี

3   นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม   ได้แก่ ชาติชาย งามสรรพ์ จากละคร แรมพิศวาส

4   นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม   ได้แก่ บุษกร พรวรรณะศิริเวช จากละคร แรมพิศวาส

5   นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม   ได้แก่ ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ จากละคร เมื่อดอกรักบาน

6   ผู้กำกับละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม   ได้แก่ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง จากละคร เมื่อดอกรักบาน

7   ละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม   ได้แก่ เมื่อดอกรักบาน โดย บริษัท แอค-อาร์ต เจเนเรชั่น จำกัด


1 2 3 4