Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter

กลุ่มบริษัทบีอีซีเวิลด์


กลุ่มบริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่ม"มาลีนนท์" ในระหว่างปี 2538 โดยการรวบรวมบริษัทของ"มาลีนนท์" ที่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดำเนินการออกอากาศ(BROADCASTING) ,จัดหาและผลิตรายการโทรทัศน์ (SOURCING AND PRODUCING TV PROGRAMS) และสื่อโฆษณาอีเล็ค ทรอนิคส์ (ELECTRONICS ADVERTISING MEDIA ) เข้าด้วยกัน ปัจจุบันกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยบริษัททั้งหมดรวม 15 บริษัท ได้แก่

1. บีอีซี เวิลด์
2. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์จำกัด
3. รังสิโรตม์วนิช
4. นิวเวิลด์โปรดั๊กชั่น
5. บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด (อริยะวัฒน์)
6. ยูแอนด์ไอ คอร์โปเรชั่น
7. ทรีมีเดีย
8. สำนักข่าวบีอีซี
9. บีอีซี สตูดิโอ
10. บีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนลฯ
11. ทีวีบีเน็ตเวอร์ค
12. บางกอกเคเบิ้ลเทเลวิชั่น
13. บางกอกแซทเทิลไลท์
14. แซทเทิลไลท์ทีวีบรอดคาสฯ
15. แซทเทิลไลท์บรอดคาสติ้งฯ

โดยสามารถแยกออกเป็นกลุ่มตามลักษณะของธุรกิจที่ดำเนินกิจการได้ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจดำเนินกิจการออกอากาศ (BROADCASTING) ประกอบด้วย

1.1 ออกอากาศโทรทัศน์ (FREETV)

ได้แก่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ซึ่งมีสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สีกับองค์การสื่อสารมวลชน แห่งประเทศไทยดำเนินการออกอากาศโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง3 จนถึงเดือนมีนาคม 2563 อีก24ปี) โดยเป็น เจ้าของเวลาออกอากาศทั้งหมดมีเจ้าหน้าที่จัดผังรายการออกอากาศให้เหมาะสมให้สามารถมีจำนวนผู้ชมสูงสุด

1.2 ออกอากาศวิทยุ (RADIO BROADCASTING)

ได้แก่ บริษัท ยูแอนด์ไอคอร์โปเรชั่นจำกัด ดำเนินการออกอา-กาศวิทยุคลื่นเอฟ.เอ็ม.3 สถานี โดยออกอากาศภาค ภาษาอังกฤษ 2 สถานีได้แก่คลื่น95.5 และ105.0 เมกกะเฮิตซ์ ซึ่งเช่าเวลามาจากกรมประชาสัมพันธ์สัญญาจะสิ้นสุด ปลายเดือนธันวาคม 2545 และการออกอากาศเพลงสากล โดยดี.เจ.คนไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเอฟ.เอ็ม. 105.5 ร่วมดำเนินการไทยทีวีสีช่อง3 โดยมีสัญญาดำเนินการจนถึงเดือนมีนาคม 2563 ส่วนใหญ่เป็นรายการเพลง ที่มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของเพลงในแต่ละสถานีคลื่น 95.5 GOLDFMX เป็นเพลงสำหรับกลุ่มคนรุ่น สมัยใหม่ (YUPPIES),SMOOTHFM105 เป็นเพลงประเภทEASY LISTENING หรือ ADULT CONTEMPORARY และคลื่น EAZY FM 105.5 จะเป็นแนวเพลงเก่าที่ได้รับความนิยม และติดตลาดมากๆ บริษัทฯได้ร่วมกับสปอน เซอร์จัดกิจกรรมพิเศษมีงานปาร์ตี้กับกลุ่มสมาชิก "PRIVILEGECLUB" ในทุกๆเดือน

1.3 ออกอากาศโทรทัศน์ประเภทบอกรับเป็นสมาชิก (PAY TV)

ได้แก่ บริษัท บางกอกเคเบิ้ลเทเลวิชั่น ซิสเท็มส์ จำกัด ,บริษัท แซทเทิลไลท์บรอดคาสติ้งซิสเทม จำกัดและบริษัท แซทเทิลไลท์ทีวีบรอดคาสติ้งจำกัดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นขอรอรับใบอนุญาตสัญญาจากหน่วยงานที่ให้อนุญาต

1.4 ออกอากาศรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (SATELLITE UPLINK-DOWNLINK)

ได้แก่ บริษัท บางกอกแซทเทิลไลท์ แอนด์ เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด ซึ่งจะเข้าร่วมทุนในบริษัทร่วมทุนระหว่างองค์ การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย, การสื่อสารแห่งประเทศไทย, บริษัท โทเทิ่ลแอคเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด, บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) , บริษัท หนังสือพิมพ์วัฏจักร จำกัด(มหาชน)และกลุ่มสหศีนีมาเพื่อดำเนิน การให้บริการรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมโดยคาดว่าบริษัทจะมีส่วนในบริษัทร่วมทุนแห่งนี้เท่ากับร้อยละ 11.5

2. กลุ่มธุรกิจดำเนินการจัดหา และ ผลิตรายการโทรทัศน์ (SOURCING AND PRODUCING TV PROGRAMS) ประกอบด้วย

2.1 จัดหา และ ผลิตรายการบันเทิง และ สารคดี

ได้แก่ บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน), บริษัท รังสิโรตม์วนิช จำกัด , บริษัท นิวเวิลด์โปรดั๊กชั่น จำกัด , บริษัท บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด (เดิมคือ บ.อริยะวัฒน์ จำกัด) , บริษัท บีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนลดิสทริบิวชั่น จำกัด และ บริษัท ทีวีบี3เน็ตเวอร์ค จำกัดซึ่งทั้งหมดดำเนินการจัดหาและผลิตรายการบันเทิงและสารคดีเพื่อใช้ ในการออกอากาศทางโทรทัศน์

2.2 ผลิตรายการข่าว

ได้แก่ บริษัท สำนักข่าวบีอีซี จำกัด ซึ่งจะเกิดจากการรวมเอาฝ่ายข่าวที่แยกออกมาจาก ไทยทีวีสีช่อง3 และ สถานี- วิทยุของ ยูแอนด์ไอ ขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ผลิตข่าวเพื่อออกอากาศทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ตลอดจนถึง ข่าวที่จะขายให้แก่สำนักข่าวอื่นอีกด้วย

2.3 ผลิตและบริการผลิตรายการ

ได้แก่ บริษัท บีอีซี สตูดิโอ จำกัด ซึ่งจะเป็นเจ้าของสตูดิโอทำการผลิตรายการและให้บริการผลิตเช่นให้เช่าสตูดิโอ หรือ อุปกรณ์สตูดิโอเพื่อการผลิตรายการ ตลอดจนถึงการให้บริการPOSTPRODUCTION อีกด้วย

3.กลุ่มธุรกิจดำเนินการสื่อโฆษณาอิเล็คทรอนิคส์ (ELECTRONICS ADVERTISING MEDIA)

ได้แก่ บริษัท ทรีมีเดีย จำกัด ซึ่งดำเนินการให้บริการสื่อโฆษณาอิเล็คทรอนิคส์ โดยการติดตั้งจอภาพประเภท PROJECTOR WALLหรือ MONITOR WALL หรือ TV WALL ตามศูนย์การค้าหลักหลายแห่งทั่วประเทศฯ และ ปริมณฑลนำเสนอโฆษณาณจุดขายเป็นการเตือน และชักชวนผู้บริโภคให้หันมาซื้อสินค้าหรือบริการที่โฆษณา นอกจากนี้ยังได้ให้เช้า ให้บริการ VDO WALL ในการจัดงานประชุม สัมมนา และจัดการแสดงต่างๆ ตลอดจน เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งนอกจากที่จะใช้เพื่อการโฆษณาดังกล่าวแล้ว ยังสามารถใช้ห้างแสดงสิน ค้าร้านเทปซีดี และในศูนย์ควบคุมขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์โทรคมนาคม, ศูนย์ควบคุมการขนส่งมวลชน , ศูนย์ ควบคุมทางทหาร และ ศูนย์ควบคุมของ โรงงานขนาดใหญ่ต่างๆ เป็นต้น

.....ปัจจุบัน บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในกลุ่มของบริษัทที่มีมูลค่าตลาด ( MARKET CAPITAL) สูงสุด 15 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านหุ้น( รวมเป็นมูลค่าที่ ตราไว้ 2,000 ล้านบาท ) หุ้นของบริษัทได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2539 โดยใช้ชื่อย่อว่า" BEC "