Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter

กิจกรรมพิเศษ 2544-2545


ในปี พ.ศ. 2544 ถึงต้นปี 2545 นั้นถือเป็นช่วงเวลาแห่งกิจกรรมเนื่องจากสถานีได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเป็นจำนวนมากและยังรวมถึงการที่ทางสถานีได้เขาไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์กรอื่นด้วยกิจกรรมแฟนซีไนท์ปี 2544


ในโอกาสครบรอบ 31 ปีของทางสถานี ทางสถานีจึงได้มีการจัดกิจกรรม แฟนซีไนท์ขึ้นเพื่อเป็นการเลี้ยงฉลองในวาระครบรอบวันเกิดของสถานีสำหรับ แฟนซีไนท์ในปีนี้เน้นการแต่งกายในสีสันของโลกตะวันออกภายใต้ชื่อ " Colours of the Orient " ทั้งนี้ทางสถานีได้รับ ความร่วมมือจากผู้จัด ดารา ศิลปินของสถานีในการแต่งแฟนซีเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง และ ทางสถานีได้จัดให้มีการประกวดผู้แต่งแฟนซียอดเยี่ยมโดยผู้ชนะเลิศจะได้ รับเงินรางวัลจากสถานีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับกลุ่มผู้จัด ดารานักแสดง ของทางสถานีด้วย

การเข้าร่วมการออกร้านงานกาชาดประจำปี พ.ศ. 2544


เนื่องในโอกาสงานกาชาดที่ทางสภากาชาดไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-7 เมษายน พ.ศ. 2544 ณ บริเวณ สวนอัมพรที่ผ่านมานั้น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เข้าร่วม กิจกรรมออกร้านงานกาชาดอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุง สภากาชาดไทย ในการนี้ทางสถานีได้รับความร่วมมือจากบรรดา ผู้จัด ดารา นักแสดง ศิลปินเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมงาน ประกอบ ด้วย กิจกรรมการถ่ายภาพกับดารา การอ่านข่าว การจำหน่ายสินค้าของ LOONEY TUNES กิจกรรมเกมกล่องลม การจำหน่ายสินค้าที่มีสัญ ลักษณ์ช่อง 3 รวมทั้งการประมูลสินค้าของดาราบนเวที รายได้จากการ ออกร้านกาชาดที่ทางสถานีส่งมอบเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุน สภากาชาดไทย เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 853,277.67 บาท (แปดแสนห้า หมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)


การเข้าร่วมงาน Investor ..Fair


ด้วยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดงานแสดงผลการดำเนิน งานของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ "Investor Fair" ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2544 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทคกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ซึ่งเป็น กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์ จึงได้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าว โดยทางกลุ่มบริษัท บีอีซีเวิลด์ได้จัดทำ บอร์ดนิทรรศการ การให้ข้อมูลผ้านระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดทำ เอกสารเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานและผลประกอบการของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย

กิจกรรมสนุกวันเด็กโลกเล็กๆ กับช่อง 3


เนื่องในโอกาสวันเด็กที่ผ่านมาทางสถานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรเด็กซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒ นาประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้ในระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2544 ทางสถานีจึงได้ร่วมมือกับ บริษัทบีอีซี เทโร เอ็น เตอร์เทนเมนท์ จัดกิจกรรม " สนุกวันเด็กโลกเล็กๆกับช่อง 3 "

ภายในงานนั้นประกอบไปด้วยกิจกรรม ความบันเทิงจากผู้จัดรายการ เด็กของทางสถานี อันประกอบด้วย คุณกมลชนก โกมลฐิติ และ คุณนุติ เขมะโยธิน จากรายการ "น่ารักน่ารู้" , คุณนิรมล เมธีสุวกุล จากรายการ "ทุ่งแสงตะวัน" , คุณอุทุมพร เมฆวัฒนา จากรายการ "เมนู..วาไรตี้ " คุณแพทริค แมคกีโอน จากรายการ " ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์" ,รายการ การ์ตูน " สังข์ทอง" จาก บรอดคาซท์ไทยเทเลวิชั่น และรายการ "เบ็น/ โบ๊ท โชว์" จากแก๊กอินเตอร์เนชั่นแนล


นอกจากนั้น ยังมีดาราจากละครครอบครัวตัว อ และ จักรแก้วจักรเพชร การแสดงของศิลปินรุ่นเยาว์จาก โรงเรียนบางกอกการละคอน การ แสดงขบวนพาเหรดจากลูนีย์ ทูนส์ ทั้งนี้ยังมี คุณลดา เองชวเดชาศิลป์ มิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี พ.ศ. 2544 , คุณพรหมพร ยูวะเวส , คุณ พัชรศรี เบญจมาศ และ คุณนวนันท์ บำรุงพฤกษ์ ผู้ประกาศข่าวและ พิธีกรของทางสถานีเข้าร่วมงาน เพื่อสร้างความบันเทิงและความสนุก สนานให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมงานด้วย


การเข้าร่วมงานเสวนาทางการเมือง


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 ทางสถานีได้เข้าร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้าในการจัดงาน เสวนาทางการเมือง เรื่อง " ศิลปินไทยกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง " โดยมี พณฯ อุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาเป็น ประธานในพิธี

การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดารา นักแสดง ศิลปิน ในฐานะ บุคคลของประชาชนได้เข้ามาเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางด้าน การเมืองให้กับประชาชน ในงานนี้มีคุณนารากร ติยายน เป็นผู้ดำเนิน รายการเสวนา นอกจากนั้นยังมีคณะผู้บริหาร ดารา นักแสดงของสถานี เข้าร่วมรับฟังการเสวนาด้วย


โครงการปันน้ำใจสู่น้องในชนบท


เป็นประจำทุกปีที่ทาง " รายการวงเวียนชีวิต " จะจัดกิจกรรมการช่วย เหลือเด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร โดย วันที่ 19 มกราคม 2545 ทางราย การวงเวียนชีวิตได้จัดโครงการ " ปันน้ำใจสู่น้องในชนบท " เพื่อนำสิ่ง ของต่างๆที่ใช้ในการศึกษา ประกอบไปด้วยกระเป๋านักเรียน และ อุป กรณ์การศึกษา รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ทั้งนี้โรงเรียนที่กองทุนวง-เวียนชีวิตเข้าไปช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนบ้าน หนองโบสถ์ จ.นครราชสีมา

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Corporate . . Club . . Thailand


กิจกรรมที่สำคัญสำหรับปีที่ผ่านมา คือการที่สถานีเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการ " Corporate Club Thailand " โดยโครงการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากการที่กองทุนสัตว์ป่าโลก สำนักงานประเทศไทย (WWF THAILAND) ซึ่งเป็น องค์กรสากลที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้องค์กร ธุรกิจเข้าร่วมเป็นสมาชิก ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงสัมพันธภาพที่สอดคล้อง ระหว่างสิ่งแวดล้อมและธุรกิจ

ทางสถานีซึ่งถือเป็นองค์กรธุรกิจได้เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมจากโครงการ ดังกล่าวจึงได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน12องค์กรธุรกิจของไทยที่เป็น ผู้สนับสนุนกิจกรรมของโครงการ โดยที่ผ่านมา ทางสถานีได้มีการส่งดารานักแสดงรวมทั้งผู้สื่อข่าวของทางสถานีเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการตลอดมา


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2545 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 40 ปี การก่อตั้ง มูลนิธิกองทุนสัตว์ป่าโลกนั้น ทางสถานีได้มอบหมายให้บริษัท ป่า ใหญ่ ครีเอชั่น โดยคุณนิรมล เมธีสุวกุล ผู้ผลิตรายการทุ่งแสงตะวัน รับหน้าที่ จัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่มูลนิธิกอง ทุนสัตว์ป่าโลกจัดขึ้น ณ อุทยาน เบญจศิริ


ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดทำซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม การแสดง บนเวที รวมทั้งการจัดประกวดการวาดภาพ ระบายสีของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อชิงถ้วยพระราช ทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ทาง คณะผู้จัดงาน ยังได้รับพระกรุณาจาก ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ ราชกัญญาฯ เสด็จมาเป็นประธานในงานด้วย


การเข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาและ เปิดตัว ผู้สนับสนุนสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นการสนับสนุนถึงกิจกรรมทางการกีฬาของประเทศไทย ทางสถานีจึงได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนสมาคม วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ทางสถานีจะมอบงบประมาณสนับสนุนสมาคมวอลเลย์บอล ปีละ 10 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2545-2547 รวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาท เพื่อเป็นการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของไทยให้เทียบระดับสากล โดยพิธีลงนามสัญญานั้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545 ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมกิจกรรมงานกาชาด ปี 2545

สำหรับกิจกรรมกาชาดที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2545 ที่ผ่านมานั้น ทางสถานีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ออกร้าน แต่ยังคงส่ง ศิลปิน ดารา นักแสดง ของสถานีเข้าร่วมกิจกรรมของสภากาชาดไทยเช่นเคย โดยเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2545 ทีมดาราของสถานีได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสภากาชาด ประกอบไปด้วยการร่วมให้ความบันเทิง บนเวทีกลางในบริเวณสนามเสือป่า , การเข้าร่วมกิจกรรมตามร้านค้าต่างๆ อาทิ การช่วยขายของ , ช่วยกิจกรรม ประมูลสิ่งของเป็นต้น

กิจกรรมงานครบรอบ 3 2 ปี ไทย ที วี สี ช่อง 3 " FUN . FAIR . FESTIVAL "


เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี ไทยทีวีสีช่อง3 ทางสถานีจึงร่วมมือกับบริษัท อาร์.เอส โปรโมชั่นจัดมหกรรมกีฬา และความบันเทิงครั้งยิ่งใหญ่ " Channel Three Happy Birthday Festival " ภายใต้ชื่องาน " FUN FAIR FESTI VAL " เมื่อวันที่ 24 มี.ค 2545 การจัดงานดังกล่าวได้มีการแจกบัตรเข้าร่วมกิจกรรมให้กับประชาชนทางบ้านที่ สนใจ

ภายในงาน นอกจากการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีม ALL STAR ช่อง 3 จากการนำทีมโดย พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ร่วมด้วย วิลลี่ แมคอินทอช ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง , พัสสน ศรินทุ และดาราอีกมากมาย พร้อมกับทีม R.S STAR จากการนำทีมของ ศรราม เทพพิทักษ์ ร่วมด้วย สมชาย เข็ม กลัด , สุพจน์ จันทร์เจริญ แล้ว ยังมีการจัดการแข่งขันเดินเร็ว 400 เมตร ดาราชาย-หญิง อาวุโส , การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ของดาราชายหญิง ,การ แข่งขันวิ่งผลัด 4X100 เมตร ของดาราชายหญิง , การแข่งขันชักเย่อของ ดาราชายหญิง นอกจากนั้นยังมีการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน รวมทั้ง การจัดเกมกิจกรมต่างๆ โดยกลุ่มผู้จัดและผู้สนับสนุนรายการของสถานี ด้วย การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานี ผู้จัด ศิลปิน ดารานักแสดง ประชาชน รวมทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ อันดีของสถานีด้วย