Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter

39 ปี ทีวีรักษ์โลก


ช่อง 3 สถานีรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระประโยชน์มาสู่สายตาผู้ชม มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ยังให้ความใส่ใจต่อข่าวสาร สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศและสังคมโลก เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาสืบเสาะ วิเคราะห์หาข้อเท็จจริงและนำเสนอต่อสังคมในทุกๆ ด้าน ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจตราเฝ้าระวัง แล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง คือ การปฏิบัติและแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อสังคม

ในโอกาสเข้าสู่ปีที่ 39 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ทางสถานีฯ จึงได้นำแนวปฏิบัติที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง มากำหนดเป็นพันธกิจร่วมกัน ในปีนี้นอกจากเราจะทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่การรับรู้ของสาธารณะด้วยการ ออกมาย้ำเตือนให้ผู้ชมและประชาชนให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ปรากฏการณ์ สำคัญที่กระตุ้นจิตสำนึกให้ชาวโลกต้องตระหนักและหันมาร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกัน อย่างจริงจัง เราจะเป็นสถานีโทรทัศน์ของประเทศที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดหลัก 39 ปี ทีวีรักษ์โลก

และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย กรรมการ ผู้จัดการ นายประวิทย์ มาลีนนท์ ได้ประกาศเปิดตัวโครงการ 39 ปีทีวีรักษ์โลกอย่างเป็นทางการ ณ อาคารมาลีนนท์ พร้อมกับ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะโลกร้อน และนำโครงการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานมา แสดงด้วย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ โมเดลกังหันมูลนิธิชัยพัฒนา, โครงการฝาย อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, โครงการไบโอดีเซล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กองทัพบก กองทัพเรือ และหน่วยงานราชการ เอกชนต่างๆ อีกจำนวนมาก

    ปัจจุบัน ทางสถานีฯ ได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับโครงการ 39 ปี ทีวีรักษ์โลก ผ่านรายการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอด อาทิเช่น

    รายการสีสันบันเทิง นำศิลปินดาราพูดรณรงค์รักษ์โลก เพื่อประหยัด รักษา และปลูกเพิ่ม ตามแนวคิดรักษ์โลก Keep Save Grow อย่างต่อเนื่องตลอดปี

     รายการโต๊ะข่าวบันเทิง ประชาสัมพันธ์เชิญผู้ชมรายการทางเว็บไซต์ช่อง 3 เพื่อร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในโครงการ "คุณ รักษ์โลกแบบไหน" โดยการส่งเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสื่อถึงวิธีรักษ์โลกใบนี้ในแบบของคุณ พร้อมกับระบุข้อความ ดังนี้
         1. คุณมีวิธีรักษ์โลกอย่างไร
         2. คุณทำมานานแค่ไหน
         3. คุณได้ประโยชน์อย่างไร
     ส่งมาที่ รายการโต๊ะข่าวบันเทิง 3199 มาลีนนท์ทาวเวอร์ ตึก M2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 คลองเตย กทม. 10110 ตั้งแต่ เดือนมกราคมจนถึงธันวาคม 2552 โดยทางรายการจะคัดเลือกภาพที่มีความหมายมากที่สุดเพียง 5 ท่าน ในแต่ละเดือน เพื่อ เข้าร่วมกับกิจกรรมโต๊ะข่าวบันเทิงต่อไป


     รายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ นำข้อมูลข่าวสาร ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและพลังงาน ทดแทน มานำเสนออย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของโครงการ

    รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ให้การรณรงค์ส่งเสริมต่อยอด สารคดีตามรอย ต้นไม้ของพ่อ เชิญชวนผู้ชมแฟนรายการเรื่องเด่น เย็นนี้ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ปลูกป่ารักษ์โลก และยังส่งผู้แทนจากรายการ ผู้ประกาศข่าว ไปร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ อาทิ การปล่อยพันธุ์เต่าคืนสู่ธรรมชาติ ณ ชายหาด ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ การปลูกต้นไม้ในโครงการพลิกฟื้น ผืนป่าด้วยพระบารมี ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ บางปู ในความดูแลของกองทัพบก ฯลฯ     รายการตามรอยต้นไม้ของพ่อ สารคดีที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ ต่อจากข่าวราชสำนัก มีการนำเสนอเรื่องราวต้นไม้ ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูก ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกที่ทุกแห่งภาคในแผ่นดินไทย โดยทางรายการจะนำข้อมูลของพันธุ์ไม้ที่พระองค์ทรงปลูกมาเสนอเป็นความรู้ แม้เวลาจะล่วงเลย มานานหลายสิบปีต้นไม้ของพ่อก็ยังคงแผ่กิ่งก้านเติบใหญ่ให้ดอกผล และนำความร่มเย็นชุ่มชื่นแก่พสกนิกรไทยที่ไปพบเห็น และอาศัยร่มไม้ของพ่อพักพิงไปตราบนานเท่านาน

     รายการชีวิตชีวา รณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคภัย โดยจัดงาน มหกรรมรวมพลคนรักษ์ชีวิต (ชีวา) ตอน รักชีวิต รักษ์โลก ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2552 ณ ลานหน้าอาคารชายชล สวนหลวง ร.9 เพื่อรณรงค์ด้านสุขภาพ การมีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย (รักชีวิต) ไม่ว่าจะเดินหรือวิ่งในสถานที่ดีๆ อากาศดีๆ ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี (รักษ์โลก) จะช่วยให้ร่างกายรับออกซิเจนได้ดีขึ้น โดยพิธีกรหลัก ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ ได้รณรงค์เชิญชวนให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ รักชีวิต รักษ์โลก ด้วยการออกกำลังกายเดิน วิ่งการกุศล เพื่อนำเงิน รายได้จากการจัดงานไปบริจาคช่วยเหลือผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ในความดูแลของศูนย์ศัลยกรรมแก้ไขความพิการ ของศีรษะและใบหน้า โรงพยาบาลรามาธิบดีี้    สารคดี "100 สถานที่ ที่จะหายไปจากโลก : 100 Places to remember before they disappear" เป็นรายการที่มีความยาวตอนละ 1 นาที จำนวน 100 ตอน ในแต่ละตอนจะนำเสนอเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของสถานที่ ต่างๆ ในโลก ที่มีโอกาสจะหายไปจากแผนที่โลก ภายใน 30-60 ปีนี้ เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ถ้าทุกคนที่อยู่ในโลก ใบเดียวกันนี้ ไม่ช่วยกันใส่ใจดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษา ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างจริงจัง และสถานที่ 10 กว่าแห่งจาก 100 สถานที่ที่จะสูญหายไปจากโลก ได้แก่ ภูเขาคิริมานจาโร ประเทศแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา, หมู่เกาะบอร์เนียว, ตอนเหนือของรัฐมอนทาน่า ประเทศอเมริกา, กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เวียดนาม, ประเทศภูฎาน, นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, เมืองกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย, ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ คงคา ประเทศบังกลาเทศและประเทศ อินเดีย, ภูเขาหิมาลัย ธารน้ำแข็ง Sagarmata ประเทศเนปาล, หมู่เกาะมัลดีฟส์ เป็นหมู่เกาะกลางมหาสมุทรอินเดีย ฯลฯ ติดตามสารคดี "100 สถานที่ ที่จะหายไป จากโลก : 100 Places to remember before they disappear" เพื่อกระตุ้นเตือนให้ท่าน ได้หันมาใส่ใจร่วมรักษ์โลกไปกับช่อง 3 โดย รายการดังกล่าวนี้ จะนำมาออกอากาศในช่วงเวลาของ ข่าว 3 มิติ ทุกวันจันทร์ และวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 22.30 น.

     รายการสมรภูมิไอเดีย ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 16.00-16.25 น. โดยในปีนี้ ทางรายการได้เปิดตัว 3 โครงการ รักษ์โลก ลดภาวะโลกร้อน ได้แก่ โครงการประกวด "ของตกแต่งบ้านไบโอ ลดโลกร้อน", โครงการประกวด "กระทงไบโอปี 2" และโครงการประกวด "สิ่งประดิษฐ์เครื่องอัดกล่องเครื่องดื่มเพื่อชุมชน" พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ www.brainchildtv3.com และ สมรภูมิไอเดีย Call Center เพื่อเป็นช่องทางหาข้อมูลสิ่งประดิษฐ์สำหรับเยาวชน และแลกเปลี่ยนซื้อขายสิ่งประดิษฐ์ สำหรับโครงการประกวด "ของตกแต่งบ้านไบโอ ลดโลกร้อน" นับเป็นครั้งแรกของการประกวดออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ของตกแต่งบ้านที่ทำจากภาชนะไบโอ บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ (ชานอ้อย)ที่ถือเป็นอีกทางเลือกใหม่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง เหนียว และคงทน ในขณะเดียวกันเมื่อนำไปฝังกลบก็สามารถย่อยสลายได้ด้วยตนเอง โดยไม่ก่อภาวะให้กับโลกของเรา การสร้างสรรค์ของตกแต่งบ้านไบโอเพื่อสิ่งแวดล้อมครั้งนี้จะต้องประดิษฐ์ภายใต้หัวข้อ การประกวด "ของตกแต่งบ้านยุคใหม่ ห่วงใย ห่วงโลก" โดยแบ่งผู้สมัครเป็น 2 รุ่น คือ 1. ไอเดียรุ่นเล็ก ผู้สมัครจะมีอายุ ไม่เกิน 21 ปี หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า สามารถส่งผลงานไม่จำกัดจำนวน ชิ้นงาน และผู้สมัครสามารถเข้าร่วมได้ในนามบุคคลหรือทีม แต่ไม่เกิน 3 คน 2. ไอเดียรุ่นใหญ่ ผู้สมัครจะมีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป หรือจบ การศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป สามารถส่งผลงานไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน และผู้สมัครสามารถเข้าร่วมได้ ในนามบุคคลหรือทีม แต่ไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้ง 2 รุ่น จะต้องส่งใบสมัครและภาพร่างของตกแต่งบ้านไบโอของตน เข้ามายังรายการ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 และผลงานทั้งหมดจะต้องผลิตชิ้นงานจริง แล้วนำผลงานไปแสดง และแข่งขันในงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 ชั้น 1 ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552 เพื่อตัดสินหาผู้ชนะ ของโครงการ ผู้ชนะเลิศจะได้เงินรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จะเงินรางวัลทุนการศึกษา 30,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 จะเงินรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้เงินรางวัลทุนการศึกษา คนละ 5,000 บาท ทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากรายการสมรภูมิไอเดียด้วย    โครงการประกวด "สิ่งประดิษฐ์เครื่องอัดกล่องเครื่องดื่มเพื่อชุมชน" ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เต็ตตร้า แพ็ค (ไทย) จำกัด เพื่อต้องการให้เยาวชนไทยได้มีนวัตกรรมเป็นของตัวเองและสามารถ นำนวัตกรรมนั้นไปสนับสนุนกระบวนการ รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม เพื่อนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า รวมไปถึงสามารถอำนวย ความสะดวกให้ชุมชนสังคมไทย ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และอีกทางสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ ภายใต้แนวคิดที่ว่า พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยแนวคิดคนรุ่นใหม่ โดยจะมีการคัดเลือกชิ้นงานภาพร่างที่ส่งผ่านรายการสมรภูมิไอเดีย ผลงานผู้เข้ารอบ 10 ชิ้นงาน จะได้มีการอบรม และถูกคัดเลือกเพียง 5 ผลงาน เพื่อประดิษฐ์ชิ้นงานจริง คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมประกวดจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้น ตั้งแต่มัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา มีอายุไม่เกิน 21 ปี สามารถสมัครเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมแต่จะต้องไม่เกินทีมละ 5 คน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นสมัครในนามสถาบันการศึกษาหรือบุคคลก็ได้ ทั้งนี้ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ จะต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ได้ลอกเลียนแบบแนวความคิดจากบุคคลและคณะบุคคล ทั้งในและต่าง ประเทศ ซึ่งผลงานที่ประดิษฐ์สร้างสรรค์นี้จะเป็นของผู้สนับสนุนโครงการ พื่อนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม ต่อไป ผู้ที่ผ่าน การคัดเลือกเข้ารอบรองชนะเลิศทั้ง 5 ผลงานจะได้รับเงินทุนสร้างสรรค์ผลงานคนละหรือทีมละ 10,000 บาท ในการนำไปสร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องอัดกล่องเครื่องดื่มชุมชนตามแบบร่างที่ส่งเข้ามาก่อนนั้น รางวัลของผู้ชนะเลิศจะได้รับ เงินทุนการศึกษาจำนวน 100.000 บาท ถ้วยรางวัลจากรายการสมรภูมิไอเดียและดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 จะเงินรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 จะเงินรางวัลทุนการศึกษา 30,000 บาท รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้เงินรางวัลทุนการศึกษา คนละ 20,000 บาท พร้อมกันนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตร จากรายการสมรภูมิไอเดียด้วย สำหรับวันและเวลาการตัดสินรอบชนะเลิศจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งประมาณปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเมษายน 2552

    กิจกรรมการประกวดกระทงยุคใหม่ ร่วมใจรักษ์โลกทางรายการสมรภูมิไอเดีย สืบสานเทศกาลลอยกระทงยุคใหม่ที่จัดขึ้น เมื่อปี 2551 โดยในปีนี้ โครงการประกวดกระทงไบโอ ปี 2 ยังคงจัดขึ้นเพื่อย้ำเตือนเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม รายละเอียด กติกา ของรางวัล จะนำเสนอผ่านทางรายการ และเว็บไซต์ www.brainchildtv3.com     แอนิเมชั่น น้องวิก 3 ในช่วงคั่นรายการ ทางสถานีฯ ได้จัดทำแอนิเมชั่น น้องวิก 3 เพื่อนำเสนอแนวทางการรักษ์โลก Keep Save Grow อย่างต่อเนื่องตลอดปี

    นอกจากนี้ทางสถานีฯ ยังได้จัดทำกิจกรรมและจัดทำโครงการเพื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงการดังกล่าว ดังนี้

     วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2551 39 ปี ทีวีรักษ์โลก ช่อง 3 และ บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ช่อง 3 นายอนุชา นามไพโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บีอีซีไอ จัดกิจกรรม "รักษ์ป่าเฉลิมพระเกียรติ" ร่วมกับ โครงการ 9 ล้านกล้า 80 พรรษามหามงคล ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี โดย ได้รับเกียรติจาก พลเอกประดิษฐ์ บุญเกิด เลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่อุทยาน และเด็กนักเรียนในพื้นที่ร่วมกันสืบสานตามแนวพระราชดำริ เพิ่มจำนวนต้นไม้ในป่า ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมการปลูกป่าและปลูกต้นไม้ เป็นที่ระลึกร่วมกัน พร้อมกันนี้ ทางบริษัท บีอีซีไอ จำกัด ยังได้นำเงินส่วนหนึ่งจากการจัดประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ "แนวคิดของพ่อต่อภาวะโลกร้อน" มอบให้กับ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่มีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานดำเนินงาน และยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริม ความร่วมมือร่วมใจกันพิทักษ์รักษ์ผืนป่าอีกแนวทางหนึ่งด้วย

     วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยผู้แทนฝ่ายบริหาร นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ เป็นผู้นำคณะเจ้าหน้าที่ช่อง 3 และบริษัทในเครือบีอีซีเวิลด์ เดินทางไปทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์เต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ ชายหาดศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ ชลบุรี โดยมีศิลปินดารา อาทิ สุริยา สุบุญ, โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, ธนกร ศวัสกร, พรรษชล สุปรีย์, อเล็กซ์ เรนเดลล์, และน้องใหม่ อุรัสยา เสปอร์ปันด์ ไปร่วมกิจกรรม โดยพระเอกหนุ่ม แอนดริว เกร้กสัน จากละครซีรี่ย์เรื่องใหม่ เกมลุ้นรัก ได้ขับรถตามมาร่วมงานและเป็นเซอร์ไพร์สพิเศษ สร้างสีสันแก่คณะ โดยได้เข้าร่วมทำกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ในโครงการช่อง 3 รักษ์โลกด้วย

     วันศุกร์ที่ 15 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2552 ช่อง 3 จัดกิจกรรมเชิญชวนแฟนคลับจิตอาสา ร่วมกิจกรรมช่อง 3 รักษ์โลก ไปทำฝายเก็บกักน้ำถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี พร้อมช่วยกันเก็บขยะชายหาด, ผูกทุ่นป้องกันการบุกรุกบริเวณแนวปะการังอ่อน และปล่อยปลาเฝ้าบ้าน ปะการัง ร่วมกับหน่วยงานอนุรักษ์ดูแลต้นน้ำ หน่วยงานรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ได้แก่ หน่วยงานการท่องเที่ยว การโรงแรมโดยการนำของ โรงแรม Destination@Samui พร้อมเด็กๆ ในชุมชน กลุ่มอนุรักษ์นางเงือกสมุย โดยมี ศิลปินดารา รายการเปรี้ยวปาก รายการ 30youngแจ๋ว มาร่วมทำกิจกรรมพิทักษ์ รักษ์ป่าและทะเลในครั้งนี้    นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรม คอนเสิร์ต ทีวี 3 สัญจร ที่นำนักแสดงและศิลปินไปตามจังหวัดต่างๆ โดยมีพิธีกรหลัก วิบูลย์ ลีรัตนขจร และ โบ๊ท วิบูลย์นันท์ ร่วมสัญจรไปทุกๆ ที่ ได้เริ่มรณรงค์กิจกรรม 39 ปีทีวีรักษ์โลกร่วมกับผู้ชมคอนเสิร์ต และแฟนช่อง 3 ในต่างจังหวัด ที่ปากน้ำโพ นครสวรรค์ ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551 ด้วยการปลูกป่าร่วมกับโครงการ พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี ในความดูแลของกองทัพบก และในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 จะนำศิลปินดาราโชว์คอนเสิร์ต และเชิญชวนผู้ชมร่วมรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล พื้นที่ 15,000 ไมล์ทะเล ร่วมกับโครงการ "พิทักษ์ทะเล 2552" (Save Our Sea 2009 : SOS 2009) ในความดูแลของ กองทัพเรือ ทั้งนี้ ในจังหวัดต่างๆ ที่ไปจัดคอนเสิร์ต จะเชิญชวนผู้ชมร่วมรักษ์โลกไปกับช่อง 3 ด้วย

     39 ปีทีวีรักษ์โลก ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมโครงการ 39 ปีทีวีรักษ์โลก ไปยังรายการสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz ผ่านผู้จัดรายการ ดีเจของสถานีวิทยุครอบครัวข่าว และยังมีรายการ SOS หน่วยพิทักษ์ทางทะเล ที่คอย รับแจ้งการบุกรุก และการทำลายทรัพยากรทางทะเล พร้อมกันนี้ ในกลุ่มงานต่างๆ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่ง ประกอบด้วย งานด้านบุคลากร งานผลิต ผู้จัดละคร ผู้จัดรายการกลุ่มงานข่าวครอบครัวข่าว ตลอดจนเว็บไซต์ช่อง 3 Thaitv3.com ยังได้ร่วมกันสืบสานแนวนโยบาย 39 ปีทีวีรักษ์โลก ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกปริบทของสังคม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทุกคนในโลกที่จะต้อง ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเข้าไปร่วมลงมือปฏิบัติงานในกิจกรรมการรณรงค์รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ทรัพยากร รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมรักษ์โลก และลดภาวะโลกร้อน