TV3 Star
จรณ โสรัตน์ ประวัติส่วนตัว จรณ โสรัตน์ [ท๊อป] เกิดวันที่ 23/05/2531 สีที่ชอบ ฟ้า งานอดิเรก เล่นบาส เล่นเวคบอร์ด สิ่งที่ชื่นชอบ การ์ตูน
มาริโอ้ เมาเร่อ ฉัตรชัย เปล่งพานิช จริยา แอนโฟเน่ ณัฐวุฒิ สกิดใจ อธิชาติ ชุมนานนท์ โชคชัย บุญวรเมธี ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ กฤษฎา พรเวโรจน์