Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
 
TV3 Star
จินตหรา สุขพัฒน์ ประวัติส่วนตัว จินตหรา สุขพัฒน์ [แหม่ม] เกิดวันที่ 22 มกราคม สีที่ชอบ ฟ้า ขาว ส้ม ชมพู งานอดิเรก อ่านหนังสือ, ท่องเที่ยว, ทำอาหาร สิ่งที่ชื่นชอบ ทะเล, ธรรมชาติ
จักรพันธ์ จันโอ อธิชาติ ชุมนานนท์ ณัฐวุฒิ สกิดใจ อเล็กซ์ เรนเดลล์ สวิส เตชภูวนนท์ เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ นิธิ สมุทรโคจร ชาวดิน รัฐกาญจน์