Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
 
TV3 Star
ภูภูมิ พงศ์ภาณุ ประวัติส่วนตัว ภูภูมิ พงศ์ภาณุ [เคน] เกิดวันที่ 20 ตุลาคม สีที่ชอบ งานอดิเรก สิ่งที่ชื่นชอบ
เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ ฐิภารินทร์ ยอดธนาสวัสดิ์ ธนิดา กาญจนวัฒน์ จักรพันธ์ จันโอ แอน ทองประสม พรซิตา ณ สงขลา หลุยส์ สก๊อตต์ ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์