Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
Close

หน้าแรก » ข่าวฝาก

ข่าวฝาก

TV3 Star
ฐากูร  การทิพย์ ประวัติส่วนตัว ฐากูร การทิพย์ [ป๊อบ] เกิดวันที่ 1 ตุลาคม สีที่ชอบ ฟ้า ดำ นําตาลไหม้ งานอดิเรก ดูหนัง เล่นเกมส์ สิ่งที่ชื่นชอบ ชอบเดิน
โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว สุรินทร คารวุตม์ วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย จิตรภาณุ กลมแก้ว เพชรดา เทียมเพ็ชร เวธกา  ศิริวัฒนา อารยา เอ ฮาร์เก็ต จิตตาภา แจ่มปฐม

 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ:
  • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล
  • กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
  • * gif, jpg, jpeg, png ไม่เกิน 2 MB
  • Audio Version Reload Image