Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » ข่าวจากสถาบันการศึกษา

ข่าวจากสถาบันการศึกษา

 
TV3 Star
นิษฐา จิรยั่งยืน ประวัติส่วนตัว นิษฐา จิรยั่งยืน [มิว] เกิดวันที่ 21 กันยายน สีที่ชอบ ขาว งานอดิเรก ดูหนัง ช้อปปิ้ง นอน สิ่งที่ชื่นชอบ ขนม สุนัข
จิตตาภา แจ่มปฐม จิตรภาณุ กลมแก้ว ณิชชาพัณณ์    ชุณหะวงศ์วสุ นิธิ สมุทรโคจร ชาวดิน รัฐกาญจน์ สวิส เตชภูวนนท์ ภีรนีย์ คงไทย ณัฐวรา วงศ์วาสนา

ข่าวจากสถาบันการศึกษา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาเศรษฐกิจไทย-จีน พร้อมแนะแนวการเรียนต่อจีน หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA (ภาษาจีน)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาเศรษฐกิจไท...

ขอเชิญเข้าร่วมงานแนะแนวหลักสูตรปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต MBA (ภาษาจีน) และหลักสูตรวุฒิบัตรธุรกิจ Mini...
ประกวดร้องเพลงระดับปฐมวัย

ประกวดร้องเพลงระดับปฐมวัย

โรงเรียน ศรีธรรมราชศึกษา โดยการสนับสนุนและความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารีเอเอ็ม ...
มหาวิทยาลัยลินคอล์นแจกทุนป.ตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยลินคอล์นแจกทุนป.ตรี สำหรับน...

มหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 10 ทุน...
TU Open House 2015

TU Open House 2015

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้คนทั่วไป ชมงาน งาน “TU Open House 2015” ขึ้น ...
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโ...

ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื...
“ไทยร่วมถอดบทเรียนฟินแลนด์-สิงคโปร์ เดินหน้าพัฒนาครุศึกษา”

“ไทยร่วมถอดบทเรียนฟินแลนด์-สิงคโปร์ เด...

ช่วงที่ผ่านมามีปรากฏการข่าวเกี่ยวกับผลการวิจัย เรื่องระดับการศึกษาของเด็กไทยต่ำว่ามาตรฐาน “สถาบัน...
อบรมวิชาชีพโซล่าเซลรุ่นที่6

อบรมวิชาชีพโซล่าเซลรุ่นที่6

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เปิดการอบรมเน้น...
โครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมปลายประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมปลายประเทศญ...

ข่าวดี!!!เปิดรับสมัครนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น Mainichi Japanese ...
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำลังรับสมัครนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิ...

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำลังรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท และป...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา ดอกไม้ประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่องานอาชีพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา ดอกไม้ประด...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา ดอกไม้ประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่องานอาชีพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...
รับสมัครบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

รับสมัครบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 47 ประ...

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร เดิม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร...
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Writing Academic Paper for International Publication

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Writing Academic...

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Writing Academic Paper for Inter...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  รับสมัครผู้สนใจเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ :ชลอชรา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ร...

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จะดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ศาสตร์และศิลป์การพยา...
รับตรงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหา...

รับตรงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.n...
เปิดรับสมัครนิสิตปโท บัญชี ม เกษตรรุ่นที่ 11

เปิดรับสมัครนิสิตปโท บัญชี ม เกษตรรุ่น...

โครงการปริญญาโทการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่รุ่นที่ 11...
ประกาศเปิดรับสมัครใหม่ โครงการ YMBA คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศเปิดรับสมัครใหม่ โครงการ YMBA คณ...

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร Young Executive MBA (ภาคค่ำ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 40 ครั้งที่...
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึก...

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรภ...
ขอเชิญผู้สนใจชมนิทรรศการนวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา Techno Showcase ครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้สนใจชมนิทรรศการนวัตกรรม และเ...

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าชมงาน Techno Showc...
DPU เชิญร่วมงานเสวนา “รวมพลังความคิดก้าวหน้า เพื่อการพัฒนาประเทศไทยใน 4 มิติ”

DPU เชิญร่วมงานเสวนา “รวมพลังความคิดก้...

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “รวมพลังความคิดก้าวหน้า เพื่อการพัฒนาประเทศไทยใน ...